×

آیا در اعطای وکالت حق طلاق در سند ازدواج و یا تنظیم آن در دفتر اسناد

آیا در اعطای وکالت حق طلاق در سند ازدواج و یا تنظیم آن در دفتر اسناد رسمی تفاوتی وجود دارد؟ من در زمان ازدواج در شروط ضمن عقد وکالت حق طلاق را به زوجه اعطا نموده ام و اکنون این سوال مطرح است که آیا اعتبار این وکالت در شروط ضمن عقد به همان اندازه تنظیم وکالتنامه در دفترخانه اسناد رسمی اعتبار دارد یا خیر؟

آیا-در-اعطای-وکالت-حق-طلاق-در-سند-ازدواج--و-یا-تنظیم-آن-در-دفتر-اسناد-رسمی-تفاوتی-وجود-دارد؟
من-در-زمان-ازدواج-در-شروط-ضمن-عقد-وکالت-حق-طلاق-را-به-زوجه-اعطا-نموده-ام-و-اکنون-این-سوال-مطرح-است-که-آیا-اعتبار-این-وکالت-در-شروط-ضمن-عقد-به-همان-اندازه-تنظیم-وکالتنامه-در-دفترخانه-اسناد-رسمی-اعتبار-دارد-یا-خیر؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.