×

در شرکتی که فعالیت بازاریابی شبکه ای دارد و مجوز رسمی نیز برای این کار

در شرکتی که فعالیت بازاریابی شبکه ای دارد و مجوز رسمی نیز برای این کار دارد وارد شدم. در فعالیت جدید این شرکت سایتی بر مبنی خدمات گردشگری و سلامت طراحی شده است که فقط خدمات به صورت بازاریابی ارجاعی به سایرین باید معرفی شود و در سایت نیز این عنوان تاکیدی مطرح شده است و عنوان کردند که هیچ ارتباطی با بازاریابی شبکه ای در این حوزه ندارند. حدود 2 م برای به عضویت درامدن و استفاده از خدمات vip و 180 هزارتومان برای مالیات پرداخت شده است. اما اول اینکه خدمات و طرح درآمدزایی از بازاریابی ارجاعی را فقط افرادی که حتما به عضویت درامده باشند میتوانند مشاهد کنند یعنی من لینک ارجاع را اگر به دوستم بدهم دوستم نمیتواند مستقیما این خدمات و طرح درامدزایی را مشاهده کند دوم اینکه طرح درامدزایی به صورت اکید بیان شده بر اساس معیار محاسبه پاداش و امتیاز تعداد نفرات مستقیم کل می باشد یعنی اشاره ای در سایت به آوردن افراد زیرمجموعه و گرفتن پورسانت از آنها نمیکند اما در کلاس های آموزشی و توضیحات مشاورین اعلام میکنند با آوردن افراد زیرمجموعه و معرفی خدمات سایت پاداش اهدایی از طرف شرکت به شما پرداخت خواهد شد که اساس و میزان آن مشخص نیست و به عملکرد شما بستگی دارد و حتی برای کم فعالیت کردن در حوزه بازاریابی ارجاعی تنبیه نیز قرار دادند ( کاربرانی که در استخرهای سه گانه فعال هستند در هفته های آتی با توجه به عملکردشان هر هفته ارزیابی شده و شامل دریافت امتیاز تشویقی خواهند شد و برای افرادی که فعالیت آنها در هفته های آتی متوقف شود نرخ کاهش امتیاز متناسب با نوع استخر تا 50 درصد افزایش خواهد یافت . ) با توجه به اینکه هیچ آثار رسمی در سایت مبنی بر بازاریابی شبکه ای وجود ندارد اما در واقع عملکرد آنها بر این اساس است آیا پیگیرد قانونی شامل شرکت و اعضا آنها خواهد شد؟ و ثبت شکایت از آنها ممکن است؟ و اصلا این قسم از فعالیت دارد به درستی انجام میشود و اشکالی به آن وارد نیست؟

در-شرکتی-که-فعالیت-بازاریابی-شبکه-ای-دارد-و-مجوز-رسمی-نیز-برای-این-کار-دارد-وارد-شدم.-در-فعالیت-جدید-این-شرکت-سایتی-بر-مبنی-خدمات-گردشگری-و-سلامت-طراحی-شده-است-که-فقط-خدمات-به-صورت-بازاریابی-ارجاعی-به-سایرین-باید-معرفی-شود-و-در-سایت-نیز-این-عنوان-تاکیدی-مطرح-شده-است-و-عنوان-کردند-که-هیچ-ارتباطی-با-بازاریابی-شبکه-ای-در-این-حوزه-ندارند.-حدود-2-م-برای-به-عضویت-درامدن-و-استفاده-از-خدمات-vip-و-180-هزارتومان-برای-مالیات-پرداخت-شده-است.-اما-اول-اینکه-خدمات-و-طرح-درآمدزایی-از-بازاریابی-ارجاعی-را-فقط-افرادی-که-حتما-به-عضویت-درامده-باشند-میتوانند-مشاهد-کنند-یعنی-من-لینک-ارجاع-را-اگر-به-دوستم-بدهم-دوستم-نمیتواند-مستقیما-این-خدمات-و-طرح-درامدزایی-را-مشاهده-کند-دوم-اینکه-طرح-درامدزایی-به-صورت-اکید-بیان-شده-بر-اساس--معیار-محاسبه-پاداش-و-امتیاز-تعداد-نفرات-مستقیم-کل-می-باشد-یعنی-اشاره-ای-در-سایت-به-آوردن-افراد-زیرمجموعه-و-گرفتن-پورسانت-از-آنها-نمیکند-اما-در-کلاس-های-آموزشی-و-توضیحات-مشاورین-اعلام-میکنند-با-آوردن-افراد-زیرمجموعه-و-معرفی-خدمات-سایت-پاداش-اهدایی-از-طرف-شرکت-به-شما-پرداخت-خواهد-شد-که-اساس-و-میزان-آن-مشخص-نیست-و-به-عملکرد-شما-بستگی-دارد-و-حتی-برای-کم-فعالیت-کردن-در-حوزه-بازاریابی-ارجاعی-تنبیه-نیز-قرار-دادند-(-کاربرانی-که-در-استخرهای-سه-گانه-فعال-هستند-در-هفته-های-آتی-با-توجه-به-عملکردشان-هر-هفته-ارزیابی-شده-و-شامل-دریافت-امتیاز-تشویقی-خواهند-شد-و-برای-افرادی-که-فعالیت-آنها-در-هفته-های-آتی-متوقف-شود-نرخ-کاهش-امتیاز-متناسب-با-نوع-استخر-تا-50-درصد-افزایش-خواهد-یافت-.-)
با-توجه-به-اینکه-هیچ-آثار-رسمی-در-سایت-مبنی-بر-بازاریابی-شبکه-ای-وجود-ندارد-اما-در-واقع-عملکرد-آنها-بر-این-اساس-است-آیا-پیگیرد-قانونی-شامل-شرکت-و-اعضا-آنها-خواهد-شد؟-و-ثبت-شکایت-از-آنها-ممکن-است؟-و-اصلا-این-قسم-از-فعالیت-دارد-به-درستی-انجام-میشود-و-اشکالی-به-آن-وارد-نیست؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.