×

با سلام.پارسال بنده به اتهام جعل امضای قاضی که در فضای مجازی اتفاق

با سلام.پارسال بنده به اتهام "جعل امضای قاضی " که در فضای مجازی اتفاق افتاده بود دو روز بازداشت موقت بودم و بعد ان با سند آزاد شدم.در ورود به بازداشت اثر انگشت گرفته شده و در سیستم ثبت شد.رای نهایی دادگاه برائت اینجانب بود.آیا به هنگام درخواست سوی پیشینه،این دو روز در آن قید خواهد شد؟و من باید همواره حکم برائت خود را نشان دهم که محکوم نشده ام؟راهی برای حذف این دو روز حبس وجود دارد(با توجه به اینکه برائت صادر شده است)؟

با-سلام.پارسال-بنده-به-اتهام-

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.