×

سلام از ابتدای امسال با تایید شورای پزشکی در مرخصی استعلاجی قبل از زا

سلام از ابتدای امسال با تایید شورای پزشکی در مرخصی استعلاجی قبل از زایمان بوده ام، (البته از ابتدای امسال شرکت قراردادی با من نبسته است ولی برای استعلاجی امضاء کرده است) الان ماه هشت هستم و شامل استفاده از مرخصی زایمان می شوم ولی شرکت برای پرداخت نکردن بیمه و سنوات می خواهد برای من ترک کار اعلام کند. با توجه به عدم همکاری شرکت آیا امکانی برای استفاده از مرخصی زایمان دارم؟ آیا می توان به دلیل امتداد و وصل شدن مرخصی استعلاجی به مرخصی زایمان از شرکت شکایت کنم که بتوانم از مرخصی زایمان استفاده کنم؟

سلام
از-ابتدای-امسال-با-تایید-شورای-پزشکی-در-مرخصی-استعلاجی-قبل-از-زایمان-بوده-ام،
(البته-از-ابتدای-امسال-شرکت-قراردادی-با-من-نبسته-است-ولی-برای-استعلاجی-امضاء-کرده-است)
الان-ماه-هشت-هستم-و-شامل-استفاده-از-مرخصی-زایمان-می-شوم-ولی-شرکت-برای-پرداخت-نکردن-بیمه-و-سنوات-می-خواهد-برای-من-ترک-کار-اعلام-کند.
با-توجه-به-عدم-همکاری-شرکت-آیا-امکانی-برای-استفاده-از-مرخصی-زایمان-دارم؟-آیا-می-توان-به-دلیل-امتداد-و-وصل-شدن-مرخصی-استعلاجی-به-مرخصی-زایمان-از-شرکت-شکایت-کنم-که-بتوانم-از-مرخصی-زایمان-استفاده-کنم؟

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.