×

سال٧٨تصادف کردم منجربه شکستگی ونقص عضم دوروز درقصربودم باسندآزادودرجلس

سال٧٨تصادف کردم منجربه شکستگی ونقص عضم دوروز درقصربودم باسندآزادودرجلسه بعد دادگاه دیه تعیین وپرداخت شد ١۵ سال میگذرد ولی درسوپیشینه من عنوان میگردد. جهت پاک شدن سوپیشینه لصفا مرا ارشادوراهنمایی فرمایید.با تشکر

سال٧٨تصادف-کردم-منجربه-شکستگی-ونقص-عضم-دوروز-درقصربودم-باسندآزادودرجلسه-بعد-دادگاه-دیه-تعیین-وپرداخت-شد-١۵-سال-میگذرد-ولی-درسوپیشینه-من-عنوان-میگردد.-جهت-پاک-شدن-سوپیشینه-لصفا-مرا-ارشادوراهنمایی-فرمایید.با-تشکر
وکیل  با سلام تمام سوابق افراد در سجل کیفری آنها ثبت و ضبط می شود واین عمل برای شما ایجاد مشکل نمی کند .در ضمن صرفا سوابقی در اینده شما موثر هستند که قانون انها را موثر بداند که همان مجازاتها هم بعد از گذشت مدتهای مقرر مشمول مرور زمان می شوند . یعنی در سجل کیفری هستند ولی محکومیت موثر که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شوند نیستند .پس با خیال راحت زندگی کنید واین سابقه در اینده شما موثر نیست وهیچ محرومیت یا محدودیتی برای شما ندارد.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.