×

با سلام واحترام اینجانب احمد بازنشسته وحقوق بگیر راه آهن در حال حاضر

با سلام واحترام اینجانب احمد بازنشسته وحقوق بگیر راه آهن در حال حاضر به اتفاق فرزندم در شرکتی مشغول بکار میباشیم که امضای چکها انحصارا بعهده ما دو نفر میباشد(دوامضا) بعلت خرید سهام این شرکت از دامادم وتسلیم چک وتنظیم قرارداد توسط کارشناس دادگستری به انضمام 1100000000 میلیارد ریال چک ضمانت شرکت به ایشان واگذار گردیده که موقع سررسید چکها نتوانستیم پرداخت کنیم پس از گذشت مدتی کل مبلغ چکها که 500 میلیون تومان بود در بانک ملی به حساب نامبرده مسدود گردید و سپس نامبرده با توجه به تگمیل بودن حساب بانکی اقدام به تامین دلیل از اجرای احکام به بانکها ومسدود نمودن حقوق راه آهن اینجانب نموده که مدت دوماه تا شروع دادگاه 17/11/1393 حساب من مسدود خواهد ماند باتوجه به اینکه قاضی پرونده هیچگونه اطلاعی از اقدام وکیل ایشان مبنی بر تامین دلیلها ندارد اینجانب را راهنمایی نمایید. باتشکر

با-سلام-واحترام
اینجانب-احمد-بازنشسته-وحقوق-بگیر-راه-آهن-در-حال-حاضر-به-اتفاق-فرزندم-در-شرکتی-مشغول-بکار-میباشیم-که-امضای-چکها-انحصارا-بعهده-ما-دو-نفر-میباشد(دوامضا)-بعلت-خرید-سهام-این-شرکت-از-دامادم-وتسلیم-چک-وتنظیم-قرارداد-توسط-کارشناس-دادگستری-به-انضمام-1100000000-میلیارد-ریال-چک-ضمانت-شرکت-به-ایشان-واگذار-گردیده-که-موقع-سررسید-چکها-نتوانستیم-پرداخت-کنیم-پس-از-گذشت-مدتی-کل-مبلغ-چکها-که-500-میلیون-تومان-بود-در-بانک-ملی-به-حساب-نامبرده-مسدود-گردید-و-سپس-نامبرده-با-توجه-به-تگمیل-بودن-حساب-بانکی-اقدام-به-تامین-دلیل-از-اجرای-احکام-به-بانکها-ومسدود-نمودن-حقوق-راه-آهن-اینجانب-نموده-که-مدت-دوماه-تا-شروع-دادگاه-17/11/1393-حساب-من-مسدود-خواهد-ماند-باتوجه-به-اینکه-قاضی-پرونده-هیچگونه-اطلاعی-از-اقدام-وکیل-ایشان-مبنی-بر-تامین-دلیلها-ندارد-اینجانب-را-راهنمایی-نمایید.

باتشکر
وکیل  با سلام سوال مطروحه مبهم است و دقیقا متوجه نشدم چه اتفاقی افتاده لکن اگر منظورتان در خصوص چگونگی توقیف حساب است می توانید با مراجعه به بانکی که حساب داشته اید سوال نمائید از کدام مرجع و تحت چه شماره نامه ای حساب شما توقیف گردیده؟ سپس با مراجعه به مرجع مذکور قطعا پرونده تامین خواسته و قرار تامین صادره وجود دارد. موفق باشید

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.