با سلام و احترام میشه خواهش کنم در موارد ذیل راهنمائی بفرماید ؟ سپاسگ

با سلام و احترام میشه خواهش کنم در موارد ذیل راهنمائی بفرماید ؟ سپاسگزارم : منزلی را به خانومی کرایه داده ام که متاسفانه از قرارداد سال قبل ( اول تیر ۱۳۸۷- سی و یکم خرداد ۱۳۸۸ ) مبلغ ۵۹۰،۰۰۰ تومان بدهکارند. این میزان بدهی در قرارداد جدید ( اول تیر ۱۳۸۸ - سی و یکم خرداد ۱۳۸۹ ) آورده شده است از طرفی برای سال جدید، ایشان هیچ پولی به بنده تاکنون پرداخت نکرده اند ، پس کل بدهکاری ایشان تا پایان فروردین ماه ۱۳۸۹ مبلغ ۴،۱۰۰،۰۰۰ تومان میشود ( کرایه ماهیانه ۴۱۰،۰۰۰ تومان میباشد -) مبلغ پیش پرداخت ایشان ۴ میلیون تومان میباشد دردی ماه ۱۳۸۸ ، به ایشان اظهار نامه فرستاده شد از انجائی که هیچ پیشرفتی حاصل نشد، به ناچار وکیل گرفتم .... قرار است در اول اردیبهشت ۱۳۸۹ جلسه رسیدگی به شکایت اینجانب برگزار شود : از آنجائی که وکیل بنده اولین تجربه کاریشان هست ............متاسفانه جواب سوالات زیر را نمیداند : در صورت امکان بزرگواری نموده راهنمایی نماید : ۱- در صورت عدم حضور مستاجر در جلسه آیا قاضی حکم صادر میکند ؟ یا جلسه رسیدگی به تعویق میافتاد ؟ ۲- با توجه به اینکه بدهکاری مستاجر بیش از پیش پول است در صورتی که ایشان بگویند پول ندارم ، چه پیش خواهد آمد ؟ ۳- آیا میتوان کل پولی که وکیل از اینجانب در خواست میکند را از مستاجر گرفت ؟ با توجه به مشکل ذکر شده ، علاقمندم مواردی را به قردادهای بعدی اضافه کنم تا مبادا چنین مشکلاتی در آینده دامنگیر اینجانب شود ، مواردی چون : ۴- مستاجر موظف است اجاره بها را راس مواعید مقرر به موجر بپردازد ، و اعلام و اقرار نمود که در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره , ضمن اینکه مالک میتواند جهت اخذ حکم تخلیه,و تخلیه ملک مورد نظر اقدام لازم را به عمل آورد , علاوه بر اجاره بها, ماهیانه مستحق دریافت مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ ریال به ازای تاخیر در پرداخت هر موعد اجاره بها به عنوان خسارت ناشی ازتاخیرتادیه اجاره بهاخواهد بود که میتواند این مبلغ را مستقیما و بدون نیازبه انجام هیچگونه اقدام یا تشریفاتی ازمحل مبلغ پیش پرداخت قرارداد حاضر برداشت نماید . ۵- چنانچه مستاجر بعد از انقضای مدت قرارداد ملک را در تصرف خود نگه دارد ، موظف است ۲ برابر اجاره بها ی تعیین شده را تا زمان تخلیه کامل به موجر بپردازد . ۶- به هر دلیلی (مثلا عدم پرداخت به موقع اجاره بها یا عدم تخلیه ملک مورد اجاره در پایان قرارداد مقرر) که موجر ناچار شود وکیل اختیار کند، تمامی مخارج وکیل و مخارج جانبی دیگر برعهده مستاجر میباشد. ۷- مورد اجاره جهت سکونت مستاجر با افراد عائله تحت تکفل درجه اول وی و همسرش و جمعا به تعداد .................... نفر به اجاره داده شده است ولاغیر و مستاجر به هیچ عنوانی حق تغییر نوع استفاده مزبور را از مورد اجاره ندارد. ۸- تخلف مستاجر از هر یک از مفاد و شروط این سند موجب خیار فسخ از طرف موجر خواهد بود. نظر جنابعالی در هر مورد چیست ؟ ۹- آیا مواردی را نیاز میبیند که اضافه کنم که در بالا عنوان نشده است ؟ قبلا از حسن همکاری شما نهایت تشکر و امتنان را دارم با تقدیم احترام آرمین کریمی نیا ونکور کانادا

با-سلام-و-احترام
-میشه-خواهش-کنم-در-موارد-ذیل-راهنمائی-بفرماید-؟-سپاسگزارم-:

منزلی-را-به-خانومی-کرایه-داده-ام-که-متاسفانه-از-قرارداد-سال-قبل-(-اول-تیر-۱۳۸۷--سی-و-یکم-خرداد-۱۳۸۸-)-مبلغ-۵۹۰،۰۰۰-تومان-بدهکارند.-این-میزان-بدهی-در-قرارداد-جدید-(-اول-تیر-۱۳۸۸---سی-و-یکم-خرداد-۱۳۸۹-)-آورده-شده-است-
از-طرفی-برای-سال-جدید،--ایشان-هیچ-پولی-به-بنده-تاکنون-پرداخت-نکرده-اند-،-پس-کل-بدهکاری-ایشان--تا-پایان-فروردین-ماه-۱۳۸۹-مبلغ---۴،۱۰۰،۰۰۰-تومان--میشود-(-کرایه-ماهیانه--۴۱۰،۰۰۰-تومان-میباشد--)

مبلغ-پیش-پرداخت-ایشان-۴-میلیون-تومان-میباشد-

دردی-ماه--۱۳۸۸-،-به-ایشان-اظهار-نامه-فرستاده-شد-

از-انجائی-که-هیچ-پیشرفتی-حاصل--نشد،--به-ناچار-وکیل-گرفتم-....-قرار-است-در-اول-اردیبهشت-۱۳۸۹-جلسه-رسیدگی-به-شکایت-اینجانب-برگزار-شود-:-از-آنجائی-که-وکیل-بنده-اولین-تجربه-کاریشان-هست-............متاسفانه-جواب-سوالات-زیر-را-نمیداند-:-
در-صورت-امکان-بزرگواری-نموده-راهنمایی-نماید-:

۱--در-صورت-عدم-حضور-مستاجر-در-جلسه-آیا-قاضی-حکم-صادر-میکند-؟-یا-جلسه-رسیدگی-به-تعویق-میافتاد-؟-
-۲---با-توجه-به-اینکه-بدهکاری-مستاجر-بیش-از-پیش-پول-است-در-صورتی-که-ایشان-بگویند-پول-ندارم-،-چه-پیش-خواهد-آمد-؟

۳--آیا-میتوان-کل-پولی-که-وکیل-از-اینجانب-در-خواست-میکند-را-از-مستاجر-گرفت-؟

با-توجه-به-مشکل-ذکر-شده--،-علاقمندم-مواردی-را-به-قردادهای-بعدی-اضافه-کنم-تا-مبادا-چنین-مشکلاتی-در-آینده-دامنگیر-اینجانب-شود-،-مواردی-چون--:

۴----مستاجر-موظف-است--اجاره-بها-را-راس-مواعید-مقرر-به-موجر--بپردازد-،-و-اعلام--و-اقرار-نمود-که-در-صورت-عدم-پرداخت-به-موقع-اجاره-,-ضمن-اینکه-مالک-میتواند-جهت-اخذ-حکم-تخلیه,و-تخلیه-ملک-مورد-نظر-اقدام--لازم-را-به-عمل-آورد-,-علاوه-بر-اجاره-بها,--ماهیانه--مستحق-دریافت-مبلغ--۵۰۰،۰۰۰--ریال-به-ازای-تاخیر-در-پرداخت-هر-موعد-اجاره-بها-به-عنوان-خسارت-ناشی-ازتاخیرتادیه-اجاره-بهاخواهد-بود-که-میتواند-این-مبلغ-را-مستقیما-و-بدون-نیازبه-انجام-هیچگونه-اقدام-یا-تشریفاتی-ازمحل-مبلغ-پیش-پرداخت--قرارداد-حاضر-برداشت-نماید-.-

-۵-----چنانچه-مستاجر-بعد-از-انقضای-مدت-قرارداد-ملک-را-در-تصرف-خود-نگه-دارد-،-موظف-است-۲-برابر-اجاره-بها-ی-تعیین-شده-را-تا-زمان-تخلیه-کامل--به-موجر-بپردازد-.
----
-۶--به-هر-دلیلی-(مثلا--عدم-پرداخت-به-موقع-اجاره-بها-یا-عدم-تخلیه-ملک-مورد-اجاره-در-پایان-قرارداد-مقرر)-که-موجر-ناچار-شود-وکیل-اختیار-کند،-تمامی-مخارج-وکیل-و-مخارج-جانبی-دیگر--برعهده-مستاجر-میباشد.

-۷----مورد-اجاره-جهت-سکونت-مستاجر-با-افراد-عائله-تحت-تکفل-درجه-اول-وی-و-همسرش-و-جمعا-به-تعداد--....................-نفر-به-اجاره-داده-شده-است-ولاغیر-و-مستاجر-به-هیچ-عنوانی-حق-تغییر-نوع-استفاده-مزبور-را-از-مورد-اجاره-ندارد.-

۸------تخلف-مستاجر-از-هر-یک-از-مفاد-و-شروط-این-سند-موجب-خیار-فسخ-از-طرف-موجر-خواهد-بود.

نظر-جنابعالی--در-هر-مورد-چیست-؟

۹----آیا-مواردی-را-نیاز-میبیند-که-اضافه-کنم-که-در-بالا-عنوان-نشده-است-؟-

قبلا-از-حسن-همکاری-شما-نهایت-تشکر-و-امتنان-را-دارم
با-تقدیم-احترام
آرمین-کریمی-نیا-
ونکور-کانادا
سوال اول شما را هیچ وکیلی نمی تواند پاسخ دهد چون علم غیب ندارد . بقیه سوالات خود را از وکیل محترمتان سوال کنید چون حتما بر آن علم دارند .

    

پست های مرتبط

با سلام و احترام ساکن ساختمانی 5+1 طبقه هستیم (1 طبقه تجاری و 5 طبقه مسکونی شامل 10 واحد) که پایان کار آن مربوط به حداکثر 5 سال پیش است و میبایست طبق قانون، سازنده پمپ و مخزن آب نصب نماید ولی بدون این تجهیزات کار تمام و ساختمان در حال استفاده است. بنابر مشکلات پیش آمده مربوط به فشار آب که در طبقات بالاتر شدیدتر است، تصمیم به نصب پمپ و مخزن گرفته ایم. با وجود تفاوق جمعی در خصوص نصب پمپ، ساکنین طبقه اول (دو واحد) اصرار به پرداخت نصف یا یک سوم سهم خود را دارند. خواهشمند است حکم قانونی سهم واحدها در خصوص نصب پمپ و مخزن را اعلام فرمایید. با تشکر

سلام مطابق با قانون تملک آپارتمانها مدیر ساختمان جهت رفع مشکلات ساختمان اقدام و از شارژ هزینه و از ساکنین یا مالکین وصول می کند

مشاهده پاسخ کامل

آیا سازمان امور مالیاتی کشور قبل از صدور گواهی پرداخت مالیات بر ارث مربوط به املاک ثبتی متوفی و تعیین میزان قابل تحویل یا انتقال به وراث، از سازمان ثبت املاک در مورد وضعیت مالکیت پلاک های ثبتی مزبور استعلام مینماید یا خیر؟

سلام امور مالیاتی فقط سند رسمی را ملاک قرار میدهد و معمولا سند را خود افراد ارائه می دهند

مشاهده پاسخ کامل

با سلام و احترام. سه ساله که ازدواج کردم اما به دلیل ناسازگاری و بدرفتاری های خانمم و عدم رابطه، جهنم واقعی رو تحمل می کنم و ذهن و روانم به هم ریخته. بنابراین تصمیم به درخواست طلاق گرفتم. مهریه همسرم 114 سکه است و من یک آپارتمان 100 متری و یک خودرو ایرانی دارم که هر دو را در زمان مجردی خریده ام. ضمنا 20 عدد هم سکه طلا دارم که از درآمد خودم خریده ام و همسرم در جریان است. خودم هم فرهنگی هستم و درآمد ماهانه ام 9 میلیون تومان است. لطفا راهنمایی کنید که اگر درخواست طلاق از سوی من باشد، آیا همسرم می تواند خانه و ماشینم را به عنوان مهریه اش توقیف کند یا اینکه آن جزو مستثنیات دین حساب میشود و مهریه تقسیط می گردد؟ و سوال دیگر اینکه اصلا اگر درخواست طلاق از سوی مرد باشد، باز هم مستثنیات دین وجود دارد یا نه؟ و آیا با توجه به دارایی های من، می توان مهریه را تقسیط و بخشی را پیش پرداخت کرد؟ ممنون

سلام در صورتی که مرد متقاضی طلاق باشد مرد باید امادگی پرداخت حقوق مالی زوجه را مثل نفقه تا پایان عده ، اجرت المثل دوره زوجیت ، جهیزیه ، و مهریه را داشته باشد

مشاهده پاسخ کامل

سلام وقت بخیر بنده به یک دفتر که واردات ماینر انجام میده مراجعه کردم و طی یک قراردادی ۲ دستگاه ماینر به مبلغ ۶۵ میلیون خریداری کردم و قراردادی بین بنده و اونها نوشته شد و دو چک بدون تاریخ جهت ضمانت به بنده دادن و توی اون قرارداد هم ذکر شد که چک ها جهت ضمانت هست از اونجا که ماینر یک دستگاه غیر قانونی است و بنظر می‌رسد معامله نامشروع و باطل است آیا وصول مبلغ چک توسط بنده امکان پذیر است؟

به موجب قانون بیع فاسد فاقد اثر حقوقی هست و از طرفی جهت معامله باید مشروع باشد تا عقد باطل نباشد

مشاهده پاسخ کامل

باسلام بابت یک پرونده درمرحله دادسرامتهم به 6.5میلیون تحصیل مال نامشروع شدم لیکن قبول نکردم حال بابررسی جدید مبلغ 4میلیون دیگر اضافه گرددید بابت اتهام اولیه به قرارکفالت محکوم شدم الان چه اتفاق جدیدی پیش میاد >باتشکر

سلام وقت بخیر در جرایم مالی معمولا دادگاه اگر مبلغ‌زیاد باشد وثیقه اخذ می کند در جرایم با مبلغ کم تا دو برابر مبلغ کفالت اخذ می کنند

مشاهده پاسخ کامل

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.