×

با سلام و احترام میشه خواهش کنم در موارد ذیل راهنمائی بفرماید ؟ سپاسگ

با سلام و احترام میشه خواهش کنم در موارد ذیل راهنمائی بفرماید ؟ سپاسگزارم : منزلی را به خانومی کرایه داده ام که متاسفانه از قرارداد سال قبل ( اول تیر ۱۳۸۷- سی و یکم خرداد ۱۳۸۸ ) مبلغ ۵۹۰،۰۰۰ تومان بدهکارند. این میزان بدهی در قرارداد جدید ( اول تیر ۱۳۸۸ - سی و یکم خرداد ۱۳۸۹ ) آورده شده است از طرفی برای سال جدید، ایشان هیچ پولی به بنده تاکنون پرداخت نکرده اند ، پس کل بدهکاری ایشان تا پایان فروردین ماه ۱۳۸۹ مبلغ ۴،۱۰۰،۰۰۰ تومان میشود ( کرایه ماهیانه ۴۱۰،۰۰۰ تومان میباشد -) مبلغ پیش پرداخت ایشان ۴ میلیون تومان میباشد دردی ماه ۱۳۸۸ ، به ایشان اظهار نامه فرستاده شد از انجائی که هیچ پیشرفتی حاصل نشد، به ناچار وکیل گرفتم .... قرار است در اول اردیبهشت ۱۳۸۹ جلسه رسیدگی به شکایت اینجانب برگزار شود : از آنجائی که وکیل بنده اولین تجربه کاریشان هست ............متاسفانه جواب سوالات زیر را نمیداند : در صورت امکان بزرگواری نموده راهنمایی نماید : ۱- در صورت عدم حضور مستاجر در جلسه آیا قاضی حکم صادر میکند ؟ یا جلسه رسیدگی به تعویق میافتاد ؟ ۲- با توجه به اینکه بدهکاری مستاجر بیش از پیش پول است در صورتی که ایشان بگویند پول ندارم ، چه پیش خواهد آمد ؟ ۳- آیا میتوان کل پولی که وکیل از اینجانب در خواست میکند را از مستاجر گرفت ؟ با توجه به مشکل ذکر شده ، علاقمندم مواردی را به قردادهای بعدی اضافه کنم تا مبادا چنین مشکلاتی در آینده دامنگیر اینجانب شود ، مواردی چون : ۴- مستاجر موظف است اجاره بها را راس مواعید مقرر به موجر بپردازد ، و اعلام و اقرار نمود که در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره , ضمن اینکه مالک میتواند جهت اخذ حکم تخلیه,و تخلیه ملک مورد نظر اقدام لازم را به عمل آورد , علاوه بر اجاره بها, ماهیانه مستحق دریافت مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ ریال به ازای تاخیر در پرداخت هر موعد اجاره بها به عنوان خسارت ناشی ازتاخیرتادیه اجاره بهاخواهد بود که میتواند این مبلغ را مستقیما و بدون نیازبه انجام هیچگونه اقدام یا تشریفاتی ازمحل مبلغ پیش پرداخت قرارداد حاضر برداشت نماید . ۵- چنانچه مستاجر بعد از انقضای مدت قرارداد ملک را در تصرف خود نگه دارد ، موظف است ۲ برابر اجاره بها ی تعیین شده را تا زمان تخلیه کامل به موجر بپردازد . ۶- به هر دلیلی (مثلا عدم پرداخت به موقع اجاره بها یا عدم تخلیه ملک مورد اجاره در پایان قرارداد مقرر) که موجر ناچار شود وکیل اختیار کند، تمامی مخارج وکیل و مخارج جانبی دیگر برعهده مستاجر میباشد. ۷- مورد اجاره جهت سکونت مستاجر با افراد عائله تحت تکفل درجه اول وی و همسرش و جمعا به تعداد .................... نفر به اجاره داده شده است ولاغیر و مستاجر به هیچ عنوانی حق تغییر نوع استفاده مزبور را از مورد اجاره ندارد. ۸- تخلف مستاجر از هر یک از مفاد و شروط این سند موجب خیار فسخ از طرف موجر خواهد بود. نظر جنابعالی در هر مورد چیست ؟ ۹- آیا مواردی را نیاز میبیند که اضافه کنم که در بالا عنوان نشده است ؟ قبلا از حسن همکاری شما نهایت تشکر و امتنان را دارم با تقدیم احترام آرمین کریمی نیا ونکور کانادا

با-سلام-و-احترام
-میشه-خواهش-کنم-در-موارد-ذیل-راهنمائی-بفرماید-؟-سپاسگزارم-:

منزلی-را-به-خانومی-کرایه-داده-ام-که-متاسفانه-از-قرارداد-سال-قبل-(-اول-تیر-۱۳۸۷--سی-و-یکم-خرداد-۱۳۸۸-)-مبلغ-۵۹۰،۰۰۰-تومان-بدهکارند.-این-میزان-بدهی-در-قرارداد-جدید-(-اول-تیر-۱۳۸۸---سی-و-یکم-خرداد-۱۳۸۹-)-آورده-شده-است-
از-طرفی-برای-سال-جدید،--ایشان-هیچ-پولی-به-بنده-تاکنون-پرداخت-نکرده-اند-،-پس-کل-بدهکاری-ایشان--تا-پایان-فروردین-ماه-۱۳۸۹-مبلغ---۴،۱۰۰،۰۰۰-تومان--میشود-(-کرایه-ماهیانه--۴۱۰،۰۰۰-تومان-میباشد--)

مبلغ-پیش-پرداخت-ایشان-۴-میلیون-تومان-میباشد-

دردی-ماه--۱۳۸۸-،-به-ایشان-اظهار-نامه-فرستاده-شد-

از-انجائی-که-هیچ-پیشرفتی-حاصل--نشد،--به-ناچار-وکیل-گرفتم-....-قرار-است-در-اول-اردیبهشت-۱۳۸۹-جلسه-رسیدگی-به-شکایت-اینجانب-برگزار-شود-:-از-آنجائی-که-وکیل-بنده-اولین-تجربه-کاریشان-هست-............متاسفانه-جواب-سوالات-زیر-را-نمیداند-:-
در-صورت-امکان-بزرگواری-نموده-راهنمایی-نماید-:

۱--در-صورت-عدم-حضور-مستاجر-در-جلسه-آیا-قاضی-حکم-صادر-میکند-؟-یا-جلسه-رسیدگی-به-تعویق-میافتاد-؟-
-۲---با-توجه-به-اینکه-بدهکاری-مستاجر-بیش-از-پیش-پول-است-در-صورتی-که-ایشان-بگویند-پول-ندارم-،-چه-پیش-خواهد-آمد-؟

۳--آیا-میتوان-کل-پولی-که-وکیل-از-اینجانب-در-خواست-میکند-را-از-مستاجر-گرفت-؟

با-توجه-به-مشکل-ذکر-شده--،-علاقمندم-مواردی-را-به-قردادهای-بعدی-اضافه-کنم-تا-مبادا-چنین-مشکلاتی-در-آینده-دامنگیر-اینجانب-شود-،-مواردی-چون--:

۴----مستاجر-موظف-است--اجاره-بها-را-راس-مواعید-مقرر-به-موجر--بپردازد-،-و-اعلام--و-اقرار-نمود-که-در-صورت-عدم-پرداخت-به-موقع-اجاره-,-ضمن-اینکه-مالک-میتواند-جهت-اخذ-حکم-تخلیه,و-تخلیه-ملک-مورد-نظر-اقدام--لازم-را-به-عمل-آورد-,-علاوه-بر-اجاره-بها,--ماهیانه--مستحق-دریافت-مبلغ--۵۰۰،۰۰۰--ریال-به-ازای-تاخیر-در-پرداخت-هر-موعد-اجاره-بها-به-عنوان-خسارت-ناشی-ازتاخیرتادیه-اجاره-بهاخواهد-بود-که-میتواند-این-مبلغ-را-مستقیما-و-بدون-نیازبه-انجام-هیچگونه-اقدام-یا-تشریفاتی-ازمحل-مبلغ-پیش-پرداخت--قرارداد-حاضر-برداشت-نماید-.-

-۵-----چنانچه-مستاجر-بعد-از-انقضای-مدت-قرارداد-ملک-را-در-تصرف-خود-نگه-دارد-،-موظف-است-۲-برابر-اجاره-بها-ی-تعیین-شده-را-تا-زمان-تخلیه-کامل--به-موجر-بپردازد-.
----
-۶--به-هر-دلیلی-(مثلا--عدم-پرداخت-به-موقع-اجاره-بها-یا-عدم-تخلیه-ملک-مورد-اجاره-در-پایان-قرارداد-مقرر)-که-موجر-ناچار-شود-وکیل-اختیار-کند،-تمامی-مخارج-وکیل-و-مخارج-جانبی-دیگر--برعهده-مستاجر-میباشد.

-۷----مورد-اجاره-جهت-سکونت-مستاجر-با-افراد-عائله-تحت-تکفل-درجه-اول-وی-و-همسرش-و-جمعا-به-تعداد--....................-نفر-به-اجاره-داده-شده-است-ولاغیر-و-مستاجر-به-هیچ-عنوانی-حق-تغییر-نوع-استفاده-مزبور-را-از-مورد-اجاره-ندارد.-

۸------تخلف-مستاجر-از-هر-یک-از-مفاد-و-شروط-این-سند-موجب-خیار-فسخ-از-طرف-موجر-خواهد-بود.

نظر-جنابعالی--در-هر-مورد-چیست-؟

۹----آیا-مواردی-را-نیاز-میبیند-که-اضافه-کنم-که-در-بالا-عنوان-نشده-است-؟-

قبلا-از-حسن-همکاری-شما-نهایت-تشکر-و-امتنان-را-دارم
با-تقدیم-احترام
آرمین-کریمی-نیا-
ونکور-کانادا
سوال اول شما را هیچ وکیلی نمی تواند پاسخ دهد چون علم غیب ندارد . بقیه سوالات خود را از وکیل محترمتان سوال کنید چون حتما بر آن علم دارند .

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.