×

سلام از بنده بعنوان جعل رسید عادی شکایت شده ،رسید را بصورت فرم بنده تا

سلام از بنده بعنوان جعل رسید عادی شکایت شده ،رسید را بصورت فرم بنده تایپ کردم و شاکی آنرا پر کرده و امضا و اثرانگشت نموده و شهود آنرا امضا کردن و کارشناس آگاهی شکایت جعل را رد کرده حالا دوباره اعتراض زده و جملاتی که به ضرر ش می باشد و امضا و آثار دستنویس روی آن نیست را جعل گفته و مدعی است شهود بعدا امضا کرده اند بنده شکایت خیانت در امانت کردم و در دادگاه بدوی سه سال حسب دادن و در اقرارش گفنه که یک رسید امانی دادم حالا هدف این ها برای این ادعا چیست که در دادگاه تجدید نظر را به چالش بکشن و بنده بخاطر اینکه کارشناسان توسط وکیل خدای نکرده خریداری نشود چه باید انجام دهم خبر دارم کپی مدرک توسط یکی از کارشناسان توسط آنها کارشناسی شده و آنها بعدا ادعا کردن که جعلی است

سلام-از-بنده-بعنوان-جعل-رسید-عادی-شکایت-شده-،رسید-را-بصورت-فرم-بنده-تایپ-کردم-و-شاکی-آنرا-پر-کرده-و-امضا-و-اثرانگشت-نموده-و-شهود-آنرا-امضا-کردن-و-کارشناس-آگاهی-شکایت-جعل-را-رد-کرده-حالا-دوباره-اعتراض-زده-و-جملاتی-که-به-ضرر-ش-می-باشد-و-امضا-و-آثار-دستنویس-روی-آن-نیست-را-جعل-گفته-و-مدعی-است-شهود-بعدا-امضا-کرده-اند-بنده-شکایت-خیانت-در-امانت-کردم-و-در-دادگاه-بدوی-سه-سال-حسب-دادن-و-در-اقرارش-گفنه-که-یک-رسید-امانی-دادم-حالا-هدف-این-ها-برای-این-ادعا-چیست-که-در-دادگاه-تجدید-نظر--را-به-چالش-بکشن-و-بنده-بخاطر-اینکه-کارشناسان-توسط-وکیل-خدای-نکرده-خریداری-نشود-چه-باید-انجام-دهم-خبر-دارم-کپی-مدرک-توسط-یکی-از-کارشناسان-توسط-آنها-کارشناسی-شده-و-آنها-بعدا-ادعا-کردن-که-جعلی-است

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.