×

یک خانه پدری داریم که بعد از گذشت 22 سال از فوت پدرم قصد تقسیم ان بین

یک خانه پدری داریم که بعد از گذشت 22 سال از فوت پدرم قصد تقسیم ان بین وراث داریم مادرم نیز هم اکنون مهریه خود را که وجه رایج مملکت میباشدرا به اجرا گذاشته میخاستم بدانم ملاک نرخ تبدیل مهریه سال تادیه و اجرای حکم میباشد (ماده 1082 قانون مدنی ماده یک) یا تاریخ فوت پدرم (ماده 1082 قانون مدنی ماده سوم) . واینکه ایا مواد یک و سه ماده 1082 با هم در تناقض نیستند؟؟؟؟؟؟؟؟

یک-خانه-پدری-داریم-که-بعد-از-گذشت-22-سال-از-فوت-پدرم-قصد-تقسیم-ان-بین-وراث-داریم-مادرم-نیز-هم-اکنون-مهریه-خود-را-که-وجه-رایج-مملکت-میباشدرا-به-اجرا-گذاشته-میخاستم-بدانم-ملاک-نرخ-تبدیل-مهریه-سال-تادیه-و-اجرای-حکم-میباشد-(ماده-1082-قانون-مدنی-ماده-یک)-یا-تاریخ-فوت-پدرم-(ماده-1082-قانون-مدنی-ماده-سوم)-.-واینکه-ایا-مواد-یک-و-سه-ماده-1082-با-هم-در-تناقض-نیستند؟؟؟؟؟؟؟؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.