×

با سلام وعرض ادب خدمت شما .اینجانب حدود 8 سال است که ازدواج کرده ام و

با سلام وعرض ادب خدمت شما .اینجانب حدود 8 سال است که ازدواج کرده ام و در این مدت متاسفانه به دلیل نامشخص صاحب فرزند نشده ایم در این مدت به پزشکان متعددی از قبیل دکتر صارم دکتر افلاطون و غیره مراجعه نموده ولی متاسفانه گفتند که شما جز اون 10 درصدی هستید که به دلیل نا مشخص بچه دار نمیشید .از طرفی در این مدت همسر اینجانب متاسفانه دچار استرس شدیدو وسواسی که از قبل داشته شدن و این امر باعث شده که کدورتی بین اینجانب و ایشان شده و بچه دار نشدن مزید بر علت شده .لازم به ذکر است پیشنهاد کاشت داده شده ولی اینجانب موافق با این امر نیستم و هیچ وقت دوست ندارم این کار انجام بدهم .و حالا کار به طلاق کشیده سوال اینجانب این است که : 1- من توانایی پرداخت مهر ایشان را به طور کامل را ندارم و ایشان خواهان پرداخت کامل میباشد .آیا قانون و ایشان میتواند من را مجبور به پرداخت همه مهریه نماید؟ 2-در صورتی که قانون مهریه را تقسیط نماید به چه صورت است ؟ 3- بهترین روش طلاق با ایشان به چه صورت است (از جانب خودم -توافقی یا ازجانب همسرم باشد ؟ 4- خانواده ایشان مرا تهدید کرده اند که درصورت عدم پرداخت مهریه با اینجانب درگیر و تهدید به قتل کردن ایا من میتوانم از ایشان شکایت کنم ؟ 5-همسر اینجانب در ابتدای زندگی تمکین خاص نداشتن و به شکلی بود که ایشان میگفتن اگر با من برای مدت یک سال هم بستر نشی برای من مهم نیست و این امر باعث شد در اون مدت من به خطا بیفتم آیا این موضوع را میتواند بر علیه من استفاده کند؟ 6- بدلیل نامشخص بودن علت بچه دار نشدن ما آیا دادگاه مدارکی بغییر از این مدارک میخواهد ؟ 7-آیا من میتوانم عنوان عدم سازگاری را مطرح کنم تا از درسر رفت و امد دادگاه و تهیه مدارک پزشکی و غیره خلاص بشوم ؟ با عرض پوزش از اینکه سوالات طولانی بود .

با-سلام-وعرض-ادب-خدمت-شما-.اینجانب-حدود-8-سال-است-که-ازدواج-کرده-ام-و-در-این-مدت-متاسفانه-به-دلیل-نامشخص-صاحب-فرزند-نشده-ایم-در-این-مدت-به-پزشکان-متعددی-از-قبیل-دکتر-صارم-دکتر-افلاطون-و-غیره-مراجعه-نموده-ولی-متاسفانه-گفتند-که-شما-جز-اون-10-درصدی-هستید-که-به-دلیل-نا-مشخص-بچه-دار-نمیشید-.از-طرفی-در-این-مدت-همسر-اینجانب-متاسفانه-دچار-استرس-شدیدو-وسواسی-که-از-قبل-داشته-شدن-و-این-امر-باعث-شده-که-کدورتی-بین-اینجانب-و-ایشان-شده-و-بچه-دار-نشدن-مزید-بر-علت-شده-.لازم-به-ذکر-است-پیشنهاد-کاشت-داده-شده-ولی-اینجانب-موافق-با-این-امر-نیستم-و-هیچ-وقت-دوست-ندارم-این-کار-انجام-بدهم-.و-حالا-کار-به-طلاق-کشیده-سوال-اینجانب-این-است-که-:
1--من-توانایی-پرداخت-مهر-ایشان-را-به-طور-کامل-را-ندارم-و-ایشان-خواهان-پرداخت-کامل-میباشد-.آیا-قانون-و-ایشان-میتواند-من-را-مجبور-به-پرداخت-همه-مهریه-نماید؟
2-در-صورتی-که-قانون-مهریه-را-تقسیط-نماید-به-چه-صورت-است-؟
3--بهترین-روش-طلاق-با-ایشان-به-چه-صورت-است-(از-جانب-خودم--توافقی-یا-ازجانب-همسرم-باشد-؟
4--خانواده-ایشان-مرا-تهدید-کرده-اند-که-درصورت-عدم-پرداخت-مهریه-با-اینجانب-درگیر-و-تهدید-به-قتل-کردن-ایا-من-میتوانم-از-ایشان-شکایت-کنم-؟
5-همسر-اینجانب-در-ابتدای-زندگی-تمکین-خاص-نداشتن-و-به-شکلی-بود-که-ایشان-میگفتن-اگر-با-من-برای-مدت-یک-سال-هم-بستر-نشی-برای-من-مهم-نیست-و-این-امر-باعث-شد-در-اون-مدت-من-به-خطا-بیفتم-آیا-این-موضوع-را-میتواند-بر-علیه-من-استفاده-کند؟
6--بدلیل-نامشخص-بودن-علت-بچه-دار-نشدن-ما-آیا-دادگاه-مدارکی-بغییر-از-این-مدارک-میخواهد-؟
7-آیا-من-میتوانم-عنوان-عدم-سازگاری-را-مطرح-کنم-تا-از-درسر-رفت-و-امد-دادگاه-و-تهیه-مدارک-پزشکی-و-غیره-خلاص-بشوم-؟
با-عرض-پوزش-از-اینکه-سوالات-طولانی-بود-.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.