×

باسلام بنده سال ۸۲ به جرم استعمال مواد مخدر به ۵۰هزار تومان و ۲۰ضربه ش

باسلام بنده سال ۸۲ به جرم استعمال مواد مخدر به ۵۰هزار تومان و ۲۰ضربه شلاق محکوم شدم چون کسی نبود جریمه راواریز کند زندان بردنم و چند روز زندان بودم وقتی که مبلغ ۵۰هزارتومان را واریز کردند آزاد شدم و سابقه دار شدم چند بار برای پروانه کسب و ...سوپیشینه گرفتم تو آگاهی برگه ای بهم دادند که نوشته شده بود در سال ۸۲ زندان بودم با قید همون شهری که زندان بودم بعد می رفتم دادگاه و یه برگه که دارای سابقه کیفری موثر نمی باشد میگرفتم ولی الان برای مجوز سلاح شکاری خودشون استعلام گرفتند زنگ زدند گفتند شما سابقه داری الان من چکار باید بکنم لطفا راهنمایی کنید.با تشکر.

باسلام-بنده-سال-۸۲-به-جرم-استعمال-مواد-مخدر-به-۵۰هزار-تومان-و-۲۰ضربه-شلاق-محکوم-شدم-چون-کسی-نبود-جریمه-راواریز-کند-زندان-بردنم-و-چند-روز-زندان-بودم-وقتی-که-مبلغ-۵۰هزارتومان-را-واریز-کردند-آزاد-شدم-و-سابقه-دار-شدم-چند-بار-برای-پروانه-کسب-و-...سوپیشینه-گرفتم-تو-آگاهی-برگه-ای-بهم-دادند-که-نوشته-شده-بود-در-سال-۸۲-زندان-بودم-با-قید-همون-شهری-که-زندان-بودم-بعد-می-رفتم-دادگاه-و-یه-برگه-که-دارای-سابقه-کیفری-موثر-نمی-باشد-میگرفتم-ولی-الان-برای-مجوز-سلاح-شکاری-خودشون-استعلام-گرفتند-زنگ-زدند-گفتند-شما-سابقه-داری-الان-من-چکار-باید-بکنم-لطفا-راهنمایی-کنید.با-تشکر.
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.