×

در صورت فوت مدیر عامل شرکتی که امضا کننده چک شرکت است دعوا متوقف میشود

در صورت فوت مدیر عامل شرکتی که امضا کننده چک شرکت است دعوا متوقف میشود یا خیر؟

در-صورت-فوت-مدیر-عامل-شرکتی-که-امضا-کننده-چک-شرکت-است-دعوا-متوقف-میشود-یا-خیر؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.