×

درود ، در سندی خوانده بودم سه دانگ مشاع از شش دانگ ! ایا بدون اجازه و

درود ، در سندی خوانده بودم سه دانگ مشاع از شش دانگ ! ایا بدون اجازه و رضایت 3 دانگ طرف مشاع ، میتوان 3 دانگ خود را بنام کسی دیگر بزنم؟

درود-،-در-سندی-خوانده-بودم-سه-دانگ-مشاع-از-شش-دانگ-!-ایا-بدون-اجازه-و-رضایت-3-دانگ-طرف-مشاع-،-میتوان-3-دانگ-خود-را-بنام-کسی-دیگر-بزنم؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.