×

با سلام وعرض خسته نباشید سوال من در رابطه با سر پرستی کودک پس از فوت

با سلام وعرض خسته نباشید سوال من در رابطه با سر پرستی کودک پس از فوت پدر می باشد به این صورت که نوزاد هنوز به شکم مادرش مباشد یعنی حدود 3 ماه از زمان حاملگی مادر طی شده که پدر فوت می شود .در این صورت خانواده پسر چه حق و حقوقی دارند فرزند مطعلق به مادر است یا خانواده پسر ؟ آیا می توان آنها از دیدن فرزند محروم ساخت یا خیر خواهش مندم در این زمینه مرا یاری فرمایید چون پس از هر باری که خانواده پسر به دیدار نوه شان می آید دعوا ودرگیری شروع می شود .

با-سلام-وعرض-خسته-نباشید-

سوال-من-در-رابطه-با-سر-پرستی-کودک-پس-از-فوت-پدر-می-باشد-به-این-صورت-که-نوزاد-هنوز-به-شکم-مادرش-مباشد-یعنی-حدود-3-ماه-از-زمان-حاملگی-مادر-طی-شده--که-پدر-فوت-می-شود-.در-این-صورت-خانواده-پسر-چه-حق-و-حقوقی-دارند-فرزند-مطعلق-به-مادر-است-یا-خانواده-پسر-؟-آیا-می-توان-آنها-از-دیدن-فرزند-محروم-ساخت-یا-خیر-خواهش-مندم-در-این-زمینه-مرا-یاری-فرمایید-چون-پس-از-هر-باری-که-خانواده-پسر-به-دیدار-نوه-شان-می-آید-دعوا-ودرگیری-شروع-می-شود-.
وکیل  با سلام: مطابق ماده1171 قانون مدنی در صورت فوت یکی از ابوین ( پدر یا مادر)حضانت طفل با آنکه زنده است میباشدهرچند متوفی پدر طفل بوده وبرای او قیم نیز معین کرده باشد.بنابر این در این مورد سرپرستی طفل به عهدی مادر است و مستفاد از ماده 1174 قانون مدنی خویشاوندان پدری طفل می توانند از دادگاه تقاضای ملاقات نمایندو در صورتی که دادگاه به مصلحت طفل بداند در این ارتباط حکم خواهد داد

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.