×

اگر مطابق ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان از پیش فروشنده شکایت شود وضعی

اگر مطابق ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان از پیش فروشنده شکایت شود وضعیت قرارداد تنظیم شده در بنگاه املاک چگونه خواهد بود، آیا اعتبارش را از دست میدهد یا پیش فروشنده با الزام به رعایت آن به جزای نقدی یا مجازات کیفری محکوم میشود؟

اگر-مطابق-ماده-۲۳-قانون-پیش-فروش-ساختمان-از-پیش-فروشنده-شکایت-شود-وضعیت-قرارداد-تنظیم-شده-در-بنگاه-املاک-چگونه-خواهد-بود،-آیا-اعتبارش-را-از-دست-میدهد-یا-پیش-فروشنده-با-الزام-به-رعایت-آن-به-جزای-نقدی-یا-مجازات-کیفری-محکوم-میشود؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.