×

با سلام وعرض ادب بانویی درسال 1396 فوت کردند ولی همسرشان درسال 1379 ف

با سلام وعرض ادب بانویی درسال 1396 فوت کردند ولی همسرشان درسال 1379 فوت شده بودند.سهم الارث ایشان به چه میزان است؟ برابر انحصار ورثه انجام شده سهم ایشان یک هشتم از اعیان میباشد آیا حالا تغییری کرده؟

با-سلام-وعرض-ادب
بانویی-درسال-1396-فوت-کردند-ولی-همسرشان-درسال-1379-فوت-شده-بودند.سهم-الارث-ایشان-به-چه-میزان-است؟-برابر-انحصار-ورثه-انجام-شده-سهم-ایشان-یک-هشتم-از-اعیان-میباشد-آیا-حالا-تغییری-کرده؟
با سلام بموجب ماده 946 اصلاحی قانون مدنی زن در صورتی که همسرش فرزند داشته باشد یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد.و تاکنون تغییری در سهم الارث زن در قوانین ایجاد نشده است. گواهی صادره درست می باشد.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.