×

با سلام درسال 90 بنده با ماشین دیگری تصادف کرده وطبق نظریه کارشناس ر

با سلام درسال 90 بنده با ماشین دیگری تصادف کرده وطبق نظریه کارشناس راهنمایی ورانندگی بنده مقصر شدم واکوپن بیمه بنده کنده شده ودرضمن برگه سازش مبنی براینکه نامبرده هیچگونه شکایتی از بنده ندارد پرکردیم ولی نامبرده 3 ماه بعد به بهانه اینکه ماشینش بیشتر از 2 میلیون پول بیمه خرج آورده در شورای حل اختلاف که خود نیز در آن قسمت مشعول کار بود شکایت نمود درجلسه اول بنده ضمن رد ادعا گفتم دروغ می گوید وبنده هچگونه قولی مبنی بر دادن مازاد خرجکرد به نامبرده نداده ام در جلسه بعدی بدون اینکه بنده ووکیل من را دعوت کنند درجلسه ای که شاهد تقلبی بود بنده را محکوم به پرداخت یک میلیون تومان محکوم کردنند وکیل بنده ضمن اعتراض به نحوه رسیدگی در شورای حل اختلاف به 3 دلیل 1- شاکی خودش در همانجا شاغل است 2- در موقع جلسه دوم بدون دعوت از ما شاهد سوگند خورده 3 شاکی قبلا رضایت داده بود ودوبار شکایتش وجهه قانونی ندارد خواستار بررسی پرونده در دادگاه حقوق شدیم ولی در دادگاه حقوقی بدون توجه به اشکالات فراوان قاضی رای دوبار به محکومیت بنده به پرداخت مبلغ کرده ودر پایان نوشته رای قطعی می باشد من کجا باید برای اعتراض مراجعه کنم وراه حل قانونی چیست مرسی عشرتی 09123443170 ادرس رشت ایمیل [email protected]

با-سلام-
درسال-90-بنده-با-ماشین-دیگری-تصادف-کرده-وطبق-نظریه-کارشناس-راهنمایی-ورانندگی-بنده-مقصر-شدم-واکوپن-بیمه-بنده-کنده-شده-ودرضمن-برگه-سازش-مبنی-براینکه-نامبرده-هیچگونه-شکایتی-از-بنده-ندارد-پرکردیم-ولی-نامبرده-3-ماه-بعد-به-بهانه-اینکه-ماشینش-بیشتر-از-2-میلیون-پول-بیمه-خرج-آورده-در-شورای-حل-اختلاف-که-خود-نیز-در-آن-قسمت-مشعول-کار-بود-شکایت-نمود-درجلسه-اول-بنده-ضمن-رد-ادعا-گفتم-دروغ-می-گوید-وبنده-هچگونه-قولی-مبنی-بر-دادن-مازاد-خرجکرد-به-نامبرده-نداده-ام-در-جلسه-بعدی-بدون-اینکه-بنده-ووکیل-من-را-دعوت-کنند--درجلسه-ای-که-شاهد-تقلبی-بود-بنده-را-محکوم-به-پرداخت-یک-میلیون-تومان-محکوم-کردنند--وکیل-بنده-ضمن-اعتراض-به-نحوه-رسیدگی-در-شورای-حل-اختلاف-به-3-دلیل-1--شاکی-خودش-در-همانجا-شاغل-است-2--در-موقع-جلسه-دوم-بدون-دعوت-از-ما-شاهد-سوگند-خورده-3-شاکی-قبلا-رضایت-داده-بود-ودوبار-شکایتش-وجهه-قانونی-ندارد-خواستار-بررسی-پرونده-در-دادگاه-حقوق-شدیم-ولی-در-دادگاه-حقوقی-بدون-توجه-به-اشکالات-فراوان-قاضی-رای-دوبار-به-محکومیت-بنده-به-پرداخت-مبلغ-کرده-ودر-پایان-نوشته-رای-قطعی-می-باشد-من-کجا-باید-برای-اعتراض-مراجعه-کنم-وراه-حل-قانونی-چیست-مرسی-عشرتی-09123443170-ادرس-رشت-ایمیل-eeshrati@gmail.com
پاسخ داده شد

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.