×

با سلام و عرض خدا قوت خدمت شما عزیزان من 9ماه قبل با مرد 70 ساله ای ا

با سلام و عرض خدا قوت خدمت شما عزیزان من 9ماه قبل با مرد 70 ساله ای ازدواج کردم قرارشد مهریه 20 میلیون بپردازد 5 تومن نقد و بقیه را در قسط 3میلیونی 5ساله پرداحت نماید در کمتر از یکسال زندگی با ناسزاگاری همسرم مواجه شده و از دادکاه تقاضای طلاق کرده و مخالفت من و وساطت اطرافیان برای ادامه زندگی اثر نکرد و دادکاه با توجه به درخواست شوهرم و نظر داوران رای به انجام طلاق داده و مقرر کرده بقیه مهریه طبق همان توافق اولیه در 5 سال پرداخت شود و مرا از سایر حقوق مثل نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت محروم نموده است ضمنا طلایی که موقع عقد خریده بود هم از من گرفته است خواهشمندم راهنمایی بفرمایید تا بتوانم مهریه را نقدی و سایر حقوق از دست رفته را در دادگاه تجدید نظر استیفا نمایم

با-سلام-و-عرض-خدا-قوت-خدمت-شما-عزیزان
من-9ماه-قبل-با-مرد-70-ساله-ای-ازدواج-کردم-قرارشد-مهریه-20-میلیون-بپردازد--5-تومن-نقد-و-بقیه-را-در-قسط-3میلیونی-5ساله-پرداحت-نماید-در-کمتر-از-یکسال-زندگی-با-ناسزاگاری-همسرم-مواجه-شده-و-از-دادکاه-تقاضای-طلاق-کرده-و-مخالفت-من-و-وساطت-اطرافیان-برای-ادامه-زندگی-اثر-نکرد-و-دادکاه-با-توجه-به-درخواست-شوهرم-و-نظر-داوران-رای-به-انجام-طلاق-داده-و-مقرر-کرده-بقیه-مهریه-طبق-همان-توافق-اولیه-در-5-سال-پرداخت-شود-و-مرا-از-سایر-حقوق-مثل-نفقه-و-اجرت-المثل--ایام-زوجیت-محروم-نموده-است-ضمنا-طلایی-که-موقع-عقد-خریده-بود-هم-از-من-گرفته-است
خواهشمندم-راهنمایی-بفرمایید-تا-بتوانم-مهریه-را-نقدی-و-سایر-حقوق-از-دست-رفته-را-در-دادگاه-تجدید-نظر-استیفا-نمایم
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.