×

سلام. من از بانکی 9 میلیون تومان وام گرفتم. من این 9 میلیون تومان را ب

سلام. من از بانکی 9 میلیون تومان وام گرفتم. من این 9 میلیون تومان را به دوستم قرض دادم تا او با پرداخت اقساط، این وام بانکی مرا تسویه کند. در مقابل یک رسید دستی با امضا و اثر انگشت از او گرفتم که او دریافت این پول از من را تایید کرده و تعهد کرده وام بانکی مرا تسویه کند. خود دوستم اقساط را پرداخت نکرد و وام را تسویه نکرد. شخص دیگری به علت داشتن بدهی به من در معامله دیگری، این وام بانکی را تسویه کرد و فیشهای بانکی پرداختی که ثابت می کند این شخص ثالث اقساط را پرداخت کرده موجود است. دوستم به دروغ ادعا می کند که خود او اقساط را پرداخت کرده و وام را تسویه کرده و حاضر به پس دادن 9 میلیون تومان قرض نیست. من به غیر از رسید دستی دوستم و فیشهای پرداختی شخص ثالث مدرک دیگری ندارم. شاهد هم ندارم. آیا من می توانم این 9 میلیون تومن را از دوستم پس بگیرم؟ اگر بله چگونه؟ به چه مدارکی نیاز است؟ شانس برنده شدن من در دادگاه کم است یا زیاد؟ من باید چکار کنم؟ لطفا رسیدی که از دوستم دارم را در لینک زیر ببینید: http://uptoup.ir/uploads/guest/Farzam.png

سلام.-من-از-بانکی-9-میلیون-تومان-وام-گرفتم.-من-این-9-میلیون-تومان-را-به-دوستم-قرض-دادم-تا-او-با-پرداخت-اقساط،-این-وام-بانکی-مرا-تسویه-کند.-در-مقابل-یک-رسید-دستی-با-امضا-و-اثر-انگشت-از-او-گرفتم-که-او-دریافت-این-پول-از-من-را-تایید-کرده-و-تعهد-کرده-وام-بانکی-مرا-تسویه-کند.-خود-دوستم-اقساط-را-پرداخت-نکرد-و-وام-را-تسویه-نکرد.-شخص-دیگری-به-علت-داشتن-بدهی-به-من-در-معامله-دیگری،-این-وام-بانکی-را-تسویه-کرد-و-فیشهای-بانکی-پرداختی-که-ثابت-می-کند-این-شخص-ثالث-اقساط-را-پرداخت-کرده-موجود-است.-دوستم-به-دروغ-ادعا-می-کند-که-خود-او-اقساط-را-پرداخت-کرده-و-وام-را-تسویه-کرده-و-حاضر-به-پس-دادن-9-میلیون-تومان-قرض-نیست.-من-به-غیر-از-رسید-دستی-دوستم-و-فیشهای-پرداختی-شخص-ثالث-مدرک-دیگری-ندارم.-شاهد-هم-ندارم.-آیا-من-می-توانم-این-9-میلیون-تومن-را-از-دوستم-پس-بگیرم؟-اگر-بله-چگونه؟-به-چه-مدارکی-نیاز-است؟-شانس-برنده-شدن-من-در-دادگاه-کم-است-یا-زیاد؟-من-باید-چکار-کنم؟
لطفا-رسیدی-که-از-دوستم-دارم-را-در-لینک-زیر-ببینید:
http://uptoup.ir/uploads/guest/Farzam.png

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.