×

باسلام پدر من سال ۹۱ فوت کرده اند تنها ماترک به جا مانده از ایشان یک پ

باسلام پدر من سال ۹۱ فوت کرده اند تنها ماترک به جا مانده از ایشان یک پمپ بنزین هست که در زمان حیات ایشان به علت تعویق اقساط بانک بانک مربوطه اقدام به واگذاری ملک به مزایده نمود با فوت پدر مراحل مزایده متوقف و پس از فوت ایشان وراث با مالمیک شخصی خود اقدام به توافق به بانک نمودند الان اقساط تمام شده ولی به علت عدم پرداخت نیم عشر سند هنوز فک رهن نشده قبل فوت پدرم چند نفرطلبکار به علت عدم پرداخت چک شکایت کردند و توقیف اموال گرفتند ولی چون ملک در رهن بانک بود موفق به توقیف اموال نشدند الان که اقساط تمام شده قاضی دستور اجرای توقیف بخشی از قطعات را دادند و میگن چون تاریخ شکایت و مطالبه خسارت قبل از رهن رفتن قطعات توسط بانک بوده مزایده بانک به سایر دیون ارجعیت نداره سوال بنده اینه که باتوجه به این که بعد از فوت پدرم فقط بدهی بانک جا مانده و پرداخت اقساط از سرمایه شخصی وراث بوده ایا حکم توقیف غیرقانونی نیست؟

باسلام-پدر-من-سال-۹۱-فوت-کرده-اند-تنها-ماترک-به-جا-مانده-از-ایشان-یک-پمپ-بنزین-هست-که-در-زمان-حیات-ایشان-به-علت-تعویق-اقساط-بانک-بانک-مربوطه-اقدام-به-واگذاری-ملک-به-مزایده-نمود-با-فوت-پدر-مراحل-مزایده-متوقف-و-پس-از-فوت-ایشان-وراث-با-مالمیک-شخصی-خود-اقدام-به-توافق-به-بانک-نمودند-الان-اقساط-تمام-شده-ولی-به-علت-عدم-پرداخت-نیم-عشر-سند-هنوز-فک-رهن-نشده-قبل-فوت-پدرم-چند-نفرطلبکار-به-علت-عدم-پرداخت-چک-شکایت-کردند-و-توقیف-اموال-گرفتند-ولی-چون-ملک-در-رهن-بانک-بود-موفق-به-توقیف--اموال-نشدند-الان-که-اقساط-تمام-شده-قاضی-دستور-اجرای-توقیف-بخشی-از-قطعات-را-دادند-و-میگن-چون-تاریخ-شکایت-و-مطالبه-خسارت-قبل-از-رهن-رفتن-قطعات-توسط-بانک-بوده-مزایده-بانک-به-سایر-دیون-ارجعیت-نداره-سوال-بنده-اینه-که-باتوجه-به-این-که-بعد-از-فوت-پدرم-فقط-بدهی-بانک-جا-مانده-و-پرداخت-اقساط-از-سرمایه-شخصی-وراث-بوده-ایا-حکم-توقیف-غیرقانونی-نیست؟
وکیل  با سلام در صورت فوت هر کس قبل از هر تقسیمی اول باید بدهیهای مرحوم پرداخت شود لذا اگر پدر شما مال یا اموالی داشته پرداختی وراث از سهم الارث کسر شده واگر پدرمالی نداشته وراث کاری اخلاقی انجام داده اند. و از طرفی هم اشتباه کرده اند که بدون انتقال سند بنام خودشان اقساط را پرداخت کرده اند چون بعد از پایان اقساط چون سند هنوز بنام مورث هست طلبکارها می توانند ملک را بابت طلب.تو قیف کنند . به هر حال توقیف جدید مربوط به بدهی پدر هست چه بانک اول رهن کرده باشد چه بعد در حال حاضر بانک طلبی ندارد لذا منشا بدهی پدر هر زمانی باشد می توانند ملک را بابت بدهی توقیف کنند. در ضمن نیم در صورتی پرداخت می شود که حکم را دادگاه اجرا کند اگر قبل اجرا بدهی پرداخت شود دلیلی برای اخذ نیم عشر نیست در نتیجه چون ملک هنوز بنام پدر هست و بدهی پدر هم پرداخت شده توقیف جدید ایرادی ندارد اشتباه کرده اید که بدون تعیین تکلیف ارث اقدام به پرداخت کرده اید

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.