×

با سلام و خسته نباشید ؛ بنده شکوائیه ای بر علیه شریک ملک مشاعی خود در

با سلام و خسته نباشید ؛ بنده شکوائیه ای بر علیه شریک ملک مشاعی خود در دادگاه ویژه روحانیت به عنوان فروش مال غیر داده بودم ( مشتکی عنه چهار باب از مغازه های مشاعی که 5/1 دانگ از ششدانگ سهم ایشان می باشد پس از واگذاری سرقفلی که پدرمان داده است ولی اجاره نامه بنام مشتکی عنه تنظیم شده ) و اینجانب بابت تنظیم اجاره به عنوان فروش مال غیر شکایت کرده ام و در دایره تحقیق دادسرا نیز نامبرده اعتراف به تنظیم اجاره نامه بدون اذن شریک شده است و متاسفانه دادگاه محترم با توجه به محتویات پرونده استناد به 475 قانون مدنی و 308 قانون مدنی فاقد وصف کیفری دانسته و مستنداً به ماده 14 آئین نامه دادسرا و دادگاههای میژه روحانیت مصوب سال 69 با اصلاحیه های بعدی و ماده 162 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1390 قرار منع تعقیب صادر گردیده . آیا این قرار صحیح است و یا باید حکم صادر میکرد ؟ با تشکر : یوسفی

با-سلام-و-خسته-نباشید-؛-بنده-شکوائیه-ای-بر-علیه-شریک-ملک-مشاعی-خود-در-دادگاه-ویژه-روحانیت-به-عنوان-فروش-مال-غیر-داده-بودم-(-مشتکی-عنه-چهار-باب-از-مغازه-های-مشاعی-که-5/1-دانگ-از-ششدانگ-سهم-ایشان-می-باشد-پس-از-واگذاری-سرقفلی-که-پدرمان-داده-است-ولی-اجاره-نامه-بنام-مشتکی-عنه-تنظیم-شده-)-و-اینجانب-بابت-تنظیم-اجاره-به-عنوان-فروش-مال-غیر-شکایت-کرده-ام-و-در-دایره-تحقیق-دادسرا-نیز-نامبرده-اعتراف-به-تنظیم-اجاره-نامه-بدون-اذن-شریک-شده-است-و-متاسفانه-دادگاه-محترم-با-توجه-به-محتویات-پرونده-استناد-به-475-قانون-مدنی-و-308-قانون-مدنی-فاقد-وصف-کیفری-دانسته-و-مستنداً-به-ماده-14-آئین-نامه-دادسرا-و-دادگاههای-میژه-روحانیت-مصوب-سال-69-با-اصلاحیه-های-بعدی-و-ماده-162-قانون-آئین-دادرسی-کیفری-مصوب-سال-1390-قرار-منع-تعقیب-صادر-گردیده-.
آیا-این-قرار-صحیح-است-و-یا-باید-حکم-صادر-میکرد-؟-با-تشکر-:-یوسفی
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.