×

اشخاص حقوقیبازار سرمایهحقوق بانکیحقوق معادنپیمانکاری عمرانی و صنعتیفنا

اشخاص حقوقیبازار سرمایهحقوق بانکیحقوق معادنپیمانکاری عمرانی و صنعتیفناوری اطلاعاتاشخاص حقیقیمهاجرت بیشتر مشاوره مورد علاقه دسترسی کاربری   حساب کاربری   خانهجستجو 0 پاسخ مشاورکنترل پنلمنوی کاربریمشاوره به کد 1054 جزئیات مشاورهکد مشاوره : 1054 تاریخ : 1399/2/21  وضعیت : منتظر پاسخ سفته ای که بدون امضا متعهد و سفید باشد و فقط پشت سفته امضا داشته باشد ۱.سفته بدون امضا متعهد می باشد. ۲.سفته را دارنده سفته پر کرده است. ۳. فقط امضا دونفر پشت سفته وجود دارد. ۴. ایا با توجخ به اینکه ارکان سفته تشکیل نشده و امضا متعدی وجود ندارد تا ضامنی هم وجودداشته باشد. دارنده سفته میتواند دونفر که پشت سفته را امضا نموده اند محکوم نماید

اشخاص-حقوقیبازار-سرمایهحقوق-بانکیحقوق-معادنپیمانکاری-عمرانی-و-صنعتیفناوری-اطلاعاتاشخاص-حقیقیمهاجرت بیشتر

مشاوره-مورد-علاقه

دسترسی-کاربری- 

حساب-کاربری- 

خانهجستجو

0

پاسخ-مشاورکنترل-پنلمنوی-کاربریمشاوره-به-کد-1054

جزئیات-مشاورهکد-مشاوره-: 1054

تاریخ-: 1399/2/21 

وضعیت-: منتظر-پاسخ

سفته-ای-که-بدون-امضا-متعهد-و-سفید-باشد-و-فقط-پشت-سفته-امضا-داشته-باشد

۱.سفته-بدون-امضا-متعهد-می-باشد.-۲.سفته-را-دارنده-سفته-پر-کرده-است.-۳.-فقط-امضا-دونفر-پشت-سفته-وجود-دارد.-۴.-ایا-با-توجخ-به-اینکه-ارکان-سفته-تشکیل-نشده-و-امضا-متعدی-وجود-ندارد-تا-ضامنی-هم-وجودداشته-باشد.-دارنده-سفته-میتواند-دونفر-که-پشت-سفته-را-امضا-نموده-اند-محکوم-نماید

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.