×

با سلام. میخواستم اطلاعاتی درباره ی رسیدگی به جرم ضرب و شتم خواهر ۱۴ س

با سلام. میخواستم اطلاعاتی درباره ی رسیدگی به جرم ضرب و شتم خواهر ۱۴ ساله،توسط برادر ۱۸ ساله اش داشته باشم. بعد از ضرب و شتم دختر بیهوش شده،گردنش کبود شده،و دست راستش آتل بسته شده. آثار کوبیده شدن های دختر به دیوار روی دیوار مشخص است.دختر و پسر هر دو به سن قانونی نرسیده اند. مادر و برادر کوچکتر شاهد ماجرا بوده اند. پدر خانواده وکیل است،اما نسبت به خانواده ی خود بسیار مستبد و دیکتاتور با اخلاق عشایری زورگویی به زن و دختر. دختر آسیب دیده،دختر خاله ی من است. من ۲۲ ساله ام و به سن قانونی رسیده ام. میتوانم در گرفتن حقش او را راهنمایی و کمک کنم؟

با-سلام.-میخواستم-اطلاعاتی-درباره-ی-رسیدگی-به-جرم-ضرب-و-شتم-خواهر-۱۴-ساله،توسط-برادر-۱۸-ساله-اش-داشته-باشم.
بعد-از-ضرب-و-شتم-دختر-بیهوش-شده،گردنش-کبود-شده،و-دست-راستش-آتل-بسته-شده.-آثار-کوبیده-شدن-های-دختر-به-دیوار-روی-دیوار-مشخص-است.دختر-و-پسر-هر-دو-به-سن-قانونی-نرسیده-اند.-مادر-و-برادر-کوچکتر-شاهد-ماجرا-بوده-اند.
پدر-خانواده-وکیل-است،اما-نسبت-به-خانواده-ی-خود-بسیار-مستبد-و-دیکتاتور-با-اخلاق-عشایری-زورگویی-به-زن-و-دختر.
دختر-آسیب-دیده،دختر-خاله-ی-من-است.-من-۲۲-ساله-ام-و-به-سن-قانونی-رسیده-ام.-میتوانم-در-گرفتن-حقش-او-را-راهنمایی-و-کمک-کنم؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.