×

با سلام وعرض تبریک عید غدیر خم

با سلام وعرض تبریک عید غدیر خم بنده یکی از تسهیلات گیرندگان طرحهای زود بازده هستم که : بعلت عدم پرداخت به موقع تسهیلات مصوب شده از طرف بانک پرداخت کننده مدت مشارکت مدنی از شش ماه به حدود دو سال طول کشید که هم باعث افزایش هزینه تکمیل گردید وهم سود دوران مشارکت تقریبا دوونیم برابر شد و چون بعد از تاریخ 19/8/1388 به فروش اقساطی تبدیل شد وجه التزام نیز به جریمه دیر کرد اضافه گردید ضمانت این تسهیلات عبارت بودند از دو منزل مسکونی به بمبلغ 1800 میلیون ریال و محل طرح با تاسیسات وغیره به مبلغ 3673 میلیون ریال و سفته معتبر به مبلغ 2184 میلیون ریال که در جمع 7657 میلیون ریال می شود و وام مشارکت مدنی دریافتی 3862میلیون ریال که با سود دوران مشارکت به مبلغ 4379میلیون ریال رسید که قرار بود این مبلغ در 20قسط سه ماهه برگشت داده شود و مبلغ 1500 میلیون ریال نیز سرمایه در گردش دریافت نمودم که با نرخ 18% در 12 قسط سه ماهه پرداخت شود ولی متاسفانه از وام مشارکت مدنی 8 قسط را تقریبا 2354 میلیون ریال پرداخت نمودم و 9 قسط معوق شده و کل سرمایه در گردش را به مبلغ 1973 میلیون ریال تسویه نمودم و بانک محترم دو بار خواست مبالغ معوقه را استمهال کند که بنده موافقت کردم ولی اسناد مربوطه را امضاء نکردم چون با 28% محاسبه میکردند که با 6% دیر کرد و 8% وجه التزام به 42% میرسید و چون در این منطقه وضع تولید مناسب نیست و بلایای طبیعی نیز دو سال باعث رکود فروش محصول گردید و رئیس شعبه بانک به بنده و به افراد ضامن که سفته را ضمانت کرده اند ضمن نوشتن اخطار در خارج از بانک نیز زباناَ متذکر میگردد که این امر باعث گردیده تا اسرار بانکی بنده فاش گردد و باعث از بین رفتن اعتبار وآبروی چندین ساله بنده گردد در حالیکه اطلاعات محکومان پرونده اختلاس و یا غیره را نیز قانون و عرف اجازه نشر آن را نداده است این شرح حالی بود از وضعیت بنده که به اطلاع رساندم در ذیل چند سئوال دارم که انشاال.... بتوانم با رهنمود های شما ضمن اینکه دِینی که برگردن دارم پرداخت کنم و آبرو و اعتبارم هم نرود. 1- آیا تاخیرهای پرداخت تسهیلات از طرف بانک پرداخت کننده خود تخلف و خلف وعده نیست که باعث افزایش سود مشارکت و هزینه های راه اندازی شده ؟ 2- آیا رئیس شعبه حقّ دارد که شفاهاَ و در بین افراد دیگر مسئله عدم پرداخت و معوق شدن را مطرح کند؟ 3- معوقات بنده غالب بر 3000 میلیون ریال می باشد و سفته ها مبلغ 2184 میلیون را پوشش می دهد بانک نمی توانست واحد تولیدی و یا ساختمان بنده را به مزایده بگذارد ؟ 4- اگر بنده خود درخواست نمایم که نسبت به مزایده گذاردن واحد تولیدی و یا منزل مسکونی بانک اقدام کند از آن زمان محاسبه جریمه دیر کرد و وجه التزام متوقف می شود ؟ 5- برای متوقف نمودن محاسبه جریمه دیر کرد و وجه التزام چه کار میتوان انجام داد؟ 6- بنده که این همه مبلغ را پرداخت کرده ام آیا بانک میتواند اسناد و یا سفته های مازاد بنده را نگهدارد ؟ 7- بنده با کدام قانون میتوانم از بانک درخواست مجوز فروش منزلم را بنمایم و پس از فروش نسبت به واریز معوقاتم اقدام کنم بشرطی که سند رهن منزل آزاد شود و بتوانم به نام خریدار انتقال دهم ؟ 8- بنده از نظر نقدینگی مالی چیزی در دست ندارم که بتوانم معوقات را پرداخت نمایم ولی با توجّه به فروش منزلم میتوانم معوقاتم را پرداخت نمایم آیا می توانم پول فروش منزل را به حساب دادستانی واریز نمایم و از آنجا درخواست کنم بشرط آزاد سازی اسناد مازاد معوقات از طریق دادستانی پرداخت شود ؟ 9- آیا بنده میتوانم با بانک ترتیبی دهم که در قبال فروش منزل و یا واحد تولیدی که اکنون فعال است موضوع در محکمه و یا دادگستری وغیره حل وفصل نشود ؟

با-سلام-وعرض-تبریک-عید-غدیر-خم---------------------------------------------------------------
بنده-یکی-از-تسهیلات-گیرندگان-طرحهای-زود-بازده-هستم-که-:-بعلت-عدم-پرداخت-به-موقع-تسهیلات-مصوب-شده-از-طرف-بانک-پرداخت-کننده-مدت-مشارکت-مدنی-از-شش-ماه-به-حدود-دو-سال-طول-کشید-که-هم-باعث-افزایش-هزینه-تکمیل-گردید-وهم--سود-دوران-مشارکت-تقریبا-دوونیم-برابر-شد-و-چون-بعد-از-تاریخ-19/8/1388-به-فروش-اقساطی-تبدیل-شد-وجه-التزام-نیز-به-جریمه-دیر-کرد-اضافه-گردید-ضمانت-این-تسهیلات-عبارت-بودند-از-دو-منزل-مسکونی-به-بمبلغ-1800-میلیون-ریال-و-محل-طرح-با-تاسیسات-وغیره-به-مبلغ-3673-میلیون-ریال-و-سفته-معتبر-به-مبلغ-2184-میلیون-ریال-که-در-جمع-7657-میلیون-ریال-می-شود-و--وام-مشارکت-مدنی-دریافتی-3862میلیون-ریال-که-با-سود-دوران-مشارکت-به-مبلغ-4379میلیون-ریال--رسید-که-قرار-بود-این-مبلغ-در-20قسط-سه-ماهه-برگشت-داده-شود-و-مبلغ-1500-میلیون-ریال-نیز-سرمایه-در-گردش-دریافت-نمودم-که-با-نرخ-18%-در-12-قسط-سه-ماهه-پرداخت-شود-ولی-متاسفانه-از-وام-مشارکت-مدنی-8-قسط-را-تقریبا-2354--میلیون-ریال-پرداخت-نمودم-و-9-قسط-معوق-شده-و-کل-سرمایه-در-گردش-را-به-مبلغ-1973-میلیون-ریال-تسویه-نمودم-و-بانک-محترم-دو-بار-خواست-مبالغ-معوقه-را-استمهال-کند-که-بنده-موافقت-کردم-ولی-اسناد-مربوطه-را-امضاء-نکردم-چون-با-28%-محاسبه-میکردند-که-با-6%-دیر-کرد-و-8%-وجه-التزام-به-42%-میرسید-و--چون-در-این-منطقه-وضع-تولید-مناسب-نیست-و-بلایای-طبیعی-نیز-دو-سال-باعث-رکود--فروش-محصول-گردید-و--رئیس-شعبه-بانک-به-بنده-و-به-افراد-ضامن-که-سفته-را-ضمانت-کرده-اند-ضمن-نوشتن-اخطار-در-خارج-از-بانک-نیز-زباناَ-متذکر-میگردد-که-این-امر-باعث-گردیده-تا-اسرار-بانکی-بنده--فاش-گردد-و-باعث-از-بین-رفتن-اعتبار-وآبروی-چندین-ساله-بنده-گردد-در-حالیکه-اطلاعات--محکومان-پرونده-اختلاس-و-یا-غیره-را-نیز-قانون-و-عرف-اجازه-نشر-آن-را-نداده-است--این-شرح-حالی-بود-از-وضعیت-بنده-که-به-اطلاع-رساندم-در-ذیل-چند-سئوال-دارم-که-انشاال....-بتوانم-با-رهنمود-های-شما-ضمن-اینکه-دِینی--که-برگردن-دارم-پرداخت-کنم-و-آبرو-و-اعتبارم--هم-نرود.-
1-	آیا-تاخیرهای-پرداخت-تسهیلات-از-طرف-بانک-پرداخت-کننده-خود-تخلف-و-خلف-وعده-نیست-که-باعث-افزایش-سود-مشارکت-و-هزینه-های-راه-اندازی-شده-؟
2-	آیا-رئیس-شعبه-حقّ-دارد-که-شفاهاَ--و-در-بین-افراد-دیگر-مسئله-عدم-پرداخت-و-معوق-شدن-را-مطرح-کند؟-
3-	معوقات-بنده-غالب-بر-3000-میلیون-ریال-می-باشد-و-سفته-ها-مبلغ-2184-میلیون-را-پوشش-می-دهد-بانک-نمی-توانست--واحد-تولیدی-و-یا-ساختمان-بنده-را-به-مزایده-بگذارد-؟
4-	اگر-بنده-خود-درخواست-نمایم-که-نسبت-به-مزایده-گذاردن-واحد-تولیدی-و-یا-منزل-مسکونی-بانک-اقدام-کند-از-آن-زمان-محاسبه-جریمه-دیر-کرد-و-وجه-التزام-متوقف-می-شود-؟-
5-	-برای-متوقف-نمودن-محاسبه-جریمه-دیر-کرد-و-وجه-التزام-چه-کار-میتوان-انجام-داد؟-
6-	بنده-که-این-همه-مبلغ-را-پرداخت-کرده-ام--آیا-بانک-میتواند-اسناد-و-یا-سفته-های-مازاد-بنده-را-نگهدارد-؟
7-	بنده-با-کدام-قانون-میتوانم-از-بانک-درخواست-مجوز-فروش-منزلم-را-بنمایم-و-پس-از-فروش-نسبت-به-واریز-معوقاتم-اقدام-کنم-بشرطی-که-سند-رهن-منزل-آزاد-شود-و-بتوانم-به-نام-خریدار-انتقال-دهم-؟
8-	بنده-از-نظر-نقدینگی-مالی-چیزی-در-دست-ندارم-که-بتوانم-معوقات-را-پرداخت-نمایم-ولی-با-توجّه-به-فروش-منزلم-میتوانم-معوقاتم-را-پرداخت-نمایم--آیا-می-توانم-پول-فروش-منزل-را-به-حساب-دادستانی-واریز-نمایم-و-از-آنجا-درخواست-کنم-بشرط-آزاد-سازی-اسناد-مازاد--معوقات-از-طریق-دادستانی-پرداخت-شود-؟-
9-	آیا-بنده-میتوانم-با-بانک-ترتیبی-دهم-که--در-قبال-فروش-منزل-و-یا-واحد-تولیدی-که-اکنون-فعال-است-موضوع-در-محکمه-و-یا-دادگستری-وغیره-حل-وفصل-نشود-؟
پاسخ داده شد

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.