×

با سلام و با تشکر از تقبل زحمات شما . ملکی که داری سند به نام مالک می

با سلام و با تشکر از تقبل زحمات شما . ملکی که داری سند به نام مالک می باشد برای مدت نامعلومی به دست زارع که از بستگان مالک است سپرده شده است پس از فوت مالک تا مدتی زارع مقدار ناچیزی از زرع را به صورت سالانه به 1حد از وراث داده و پس از آن به مدت پنجاه سال برای خود کشت نموده البته ده سال قبل با یکی از وراث تعهدی مبنی بر انتقال بصورت شفاهی منعقد میکند و مبلغی به او میدهد با این شرط که در صورت پرداخت مابقی ثمن ملک به نام او شود در غیر این صورت مبلغ داده شده به عنوان ارش زمین تلقی گردد که مابقی را پرداخت نمی کند 1-.حقوقی که برای مالک وجود دارد چیست ؟ 2-چه حقی برای زارع وجود دارد ؟ 3-آیا زارع میتواند به استناد تصرف و مدت پنجاه سال کشت ادعای مالکیت کند ؟نوع دعوی مالک برای باز پس گرفتن ملک چیست؟ با تشکر

با-سلام-و-با-تشکر-از-تقبل-زحمات-شما-.--ملکی-که-داری-سند-به-نام-مالک-می-باشد-برای-مدت-نامعلومی-به-دست--زارع-که-از-بستگان-مالک-است-سپرده-شده-است--پس-از-فوت-مالک-تا-مدتی-زارع-مقدار-ناچیزی-از-زرع-را-به-صورت-سالانه--به-1حد-از-وراث-داده--و-پس-از-آن-به-مدت-پنجاه-سال-برای-خود-کشت-نموده-البته-ده-سال-قبل-با-یکی-از-وراث-تعهدی-مبنی-بر-انتقال-بصورت-شفاهی-منعقد-میکند-و-مبلغی-به-او-میدهد-با-این-شرط-که-در-صورت-پرداخت-مابقی-ثمن--ملک-به-نام-او-شود--در-غیر-این-صورت-مبلغ-داده-شده-به-عنوان-ارش--زمین-تلقی-گردد-که-مابقی-را-پرداخت-نمی-کند-1-.حقوقی-که-برای-مالک-وجود-دارد-چیست-؟-2-چه-حقی-برای-زارع-وجود-دارد-؟-3-آیا-زارع-میتواند-به-استناد-تصرف-و-مدت-پنجاه-سال-کشت-ادعای-مالکیت-کند-؟نوع-دعوی-مالک-برای-باز-پس-گرفتن-ملک-چیست؟-با-تشکر
با سلام زارع در صورت اثبات اذن در تصرف زمین، فقط می تواند حق کرد مطالبه نمایدنه چیز دیگر . در صورت معامله شفاهی با یکی از ورثه اگر قابل اثبات باشد ،در خصوص بقیه ورثه معامله فضولی بوده ونیاز به تنفیذ است واگر همه مالکین معامله را قبول ننمایندمعامله صحیح نبوده و پس از ارسال اظهارنامه وعدول از اذن در استفاده از زمین به زارع ،حق صرح دعوی حقوقی وکیفری برای پس گرفتن زمین رادارند.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.