×

با سلام مردی که در طول دوران زندگی با همسرش تمامی اموالش را به نام همس

با سلام مردی که در طول دوران زندگی با همسرش تمامی اموالش را به نام همسرش کرده است و مهریه را با پافشاری همسرش بسیار زیاد کرده است (2500 سکه طلا) ، و همه اینها را بخاطر جلب اعتماد همسرش و دوام زندگیشان انجام داده است. حساب بانکی مشترک داشته که همسرش جلوی حساب را بسته و ... به هر حال کاسه صبر آقا لبریز می شود و درخواست طلاق می دهد و چون آقا درخواست طلاق داده می بایستی تمامی مهریه را پرداخت کند؟ سوال این است آیا هیچ راه حلی با توجه به اینکه مهریه را در طول دوران زندگی زیاد کرده است وجود دارد که تمامی مهریه را نخواهد پرداخت کند؟ با توجه به اینکه تنها چیزی که در حال حاضر دارد فقط میلغ حقوق ماهیانه است چگونه می تواند این مهریه را پرداخت کند؟ اموالی که قبلاً به نام همسرش کرده است آیا به حساب مهریه آورده می شود؟ با تشکر فراوان

با-سلام
مردی-که-در-طول-دوران-زندگی-با-همسرش-تمامی-اموالش-را-به-نام-همسرش-کرده-است-و-مهریه-را-با-پافشاری-همسرش-بسیار-زیاد-کرده-است-(2500-سکه-طلا)-،-و-همه-اینها-را-بخاطر-جلب-اعتماد-همسرش-و-دوام-زندگیشان-انجام-داده-است.
حساب-بانکی-مشترک-داشته-که-همسرش-جلوی-حساب-را-بسته-و-...
به-هر-حال-کاسه-صبر-آقا-لبریز-می-شود-و-درخواست-طلاق-می-دهد-و-چون-آقا-درخواست-طلاق-داده-می-بایستی-تمامی-مهریه-را-پرداخت-کند؟
سوال-این-است-آیا-هیچ-راه-حلی-با-توجه-به-اینکه-مهریه-را-در-طول-دوران-زندگی-زیاد-کرده-است-وجود-دارد-که-تمامی-مهریه-را-نخواهد-پرداخت-کند؟
با-توجه-به-اینکه-تنها-چیزی-که-در-حال-حاضر-دارد-فقط-میلغ-حقوق-ماهیانه-است-چگونه-می-تواند-این-مهریه-را-پرداخت-کند؟
اموالی-که-قبلاً-به-نام-همسرش-کرده-است-آیا-به-حساب-مهریه-آورده-می-شود؟
با-تشکر-فراوان

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.