×

سلام شخصی از سال 46 تا57دریک واحدواز57تا79در واحدی دیگرکارگر بخش کشاور

سلام شخصی از سال 46 تا57دریک واحدواز57تا79در واحدی دیگرکارگر بخش کشاورزی ودامداری بوده وخودش ترک کار کرده وحق سنوات نگرفته ایا الان حق سنوات ان سالها را میتوان گرفت ایا تعلق میگیرد ممنون

سلام-شخصی-از-سال-46-تا57دریک-واحدواز57تا79در-واحدی-دیگرکارگر-بخش-کشاورزی-ودامداری-بوده-وخودش-ترک-کار-کرده-وحق-سنوات-نگرفته-ایا-الان-حق-سنوات-ان-سالها-را-میتوان-گرفت-ایا-تعلق-میگیرد-ممنون
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.