×

با سلام بنده بدلیل شهادت کذب توهین به رهبری زندانی شدم و بعد با وثیقه

با سلام بنده بدلیل شهادت کذب توهین به رهبری زندانی شدم و بعد با وثیقه نقدی آزاد شدم و در جلسات دادگاه شرکت کردم و نهایتا دو شاهدی که شهادت و قسم دروغ داده بودن نتوانستن اثبات کنند و بنده تبرئه شدم. بخاطر این اتفاق محل زندگی و کسب و کار خودم رو از دست دادم و به شهرستان دیگری نقل مکان کردم. حال اعاده حیثیت کردم و در دفتر ثبت قضایی اظهارنامه پر کردم. بنده شغلم آزاد هستش و در اظهارنامه نوشتم که با استناد به داشتن یکباب مغازه با درآمدی ماهیانه نوزده میلیون تومان و موجب از دست دادن دو دستگاه اتومبیل پژو پارس با ضرر و زیان حدود چهارده میلیون تومان همچنین اوقات بیکاری و فروش طلاجات و جابجایی مجل سکونت که نهایتا علاوه بر ضرر و زیان بیش از حد موجب سرگردانی فرزندانم نیز گردیده اید. چنین اظهارنامه ای با این مضمون نوشتم. سوالم این است که من درخواست ماهیانه نوزده میلیون و از دست دادن دو دستگاه اتومبیل با ضرر حدود 14 میلیون که با توجه به اینکه از زمانی که شکایت علیه من شد تا زمان تبرئه 11 ماه درگیر این شکوایه بودم و جمع خسارت میشود چیزی حدود دویست و سی میلیون تومان، آیا این خسارت تمام و کمال پرداخت میشود و یا آنها حق اعتراض دارن؟ یا اینکه کارشناس برای این کار میارن؟ اصلا من میتونم به مطالباتم برسم و خسارت بگیرم یا آنها اعتراض میگذارند؟ دولت حق و حقوقی به من نمیدهد که هم قاضی فریب دو شهود رو خورد و قبل از این مامورین برخورد خوبی با من نداشتن؟ ممنون بابت پاسختان

با-سلام-بنده-بدلیل-شهادت-کذب-توهین-به-رهبری-زندانی-شدم-و-بعد-با-وثیقه-نقدی-آزاد-شدم-و-در-جلسات-دادگاه-شرکت-کردم-و-نهایتا-دو-شاهدی-که-شهادت-و-قسم-دروغ-داده-بودن-نتوانستن-اثبات-کنند-و-بنده-تبرئه-شدم.
بخاطر-این-اتفاق-محل-زندگی-و-کسب-و-کار-خودم-رو-از-دست-دادم-و-به-شهرستان-دیگری-نقل-مکان-کردم.

حال-اعاده-حیثیت-کردم-و-در-دفتر-ثبت-قضایی-اظهارنامه-پر-کردم.
بنده-شغلم-آزاد-هستش-و-در-اظهارنامه-نوشتم-که-با-استناد-به-داشتن-یکباب-مغازه-با-درآمدی-ماهیانه-نوزده-میلیون-تومان-و-موجب-از-دست-دادن-دو-دستگاه-اتومبیل-پژو-پارس-با-ضرر-و-زیان-حدود-چهارده-میلیون-تومان-همچنین-اوقات-بیکاری-و-فروش-طلاجات-و-جابجایی-مجل-سکونت-که-نهایتا-علاوه-بر-ضرر-و-زیان-بیش-از-حد-موجب-سرگردانی-فرزندانم-نیز-گردیده-اید.

چنین-اظهارنامه-ای-با-این-مضمون-نوشتم.

سوالم-این-است-که-من-درخواست-ماهیانه-نوزده-میلیون-و-از-دست-دادن-دو-دستگاه-اتومبیل-با-ضرر-حدود-14-میلیون-که-با-توجه-به-اینکه-از-زمانی-که-شکایت-علیه-من-شد-تا-زمان-تبرئه-11-ماه-درگیر-این-شکوایه-بودم-و-جمع-خسارت-میشود-چیزی-حدود-دویست-و-سی-میلیون-تومان،-آیا-این-خسارت-تمام-و-کمال-پرداخت-میشود-و-یا-آنها-حق-اعتراض-دارن؟-
یا-اینکه-کارشناس-برای-این-کار-میارن؟
اصلا-من-میتونم-به-مطالباتم-برسم-و-خسارت-بگیرم-یا-آنها-اعتراض-میگذارند؟
دولت-حق-و-حقوقی-به-من-نمیدهد-که-هم-قاضی-فریب-دو-شهود-رو-خورد-و-قبل-از-این-مامورین-برخورد-خوبی-با-من-نداشتن؟

ممنون-بابت-پاسختان
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.