×

سلام مالک آپارتمانی 22 واحدی در تهران هستم مشکل در مدیریت جدید ساختما

سلام مالک آپارتمانی 22 واحدی در تهران هستم مشکل در مدیریت جدید ساختمان میباشد باین ساختمان دارای دو طبقه پارکینگ است که واحد بنده فاقد پارکینگ میباشد . چند سالی است که جهت کمک به مخارج ساختمان طبقه اوا پارکینگ را نرده کشی کرده اند و انباری بزرگی را احداث کردهاند و اجاره داده البته با رای اکثریت . حالا اعلام کرده اند که طبقه دوم را هم برای همین منظور میخواهیم اقدام کنیم .وقتی اعتراض کردم گفتند شما چون پارکینگ ندارید حق اعتراض ندارید . در صورت مجلس تفکیکی ساختمان تمامی قسمت های مشایی ساختمان را مشخص کردهاند و هر طبقه پارکینگ حدود 200 متر محوطه مشاع دارند و در سند مالکیت هم نوشته شده حق استفاده از مشاعات.در ضمن موقع رای گیری آزمایشگاهی که در این ساختمان است 6 واحد دارد و از بستگان مدیر میباشد و در موقع رای گیری اکثریت با آنهاست . آیا این کار نیاز به رای گیری دارد و بنده حق هیچگونه اعتراضی را ندارم . در ضمن 7 باب مغازه در زیر ساختمان است که همه آنها کلید پارکینگ را دارند و از سرویس بهداشتی داخل پارکینگ استفاده میکنند در صورتی که از داخل مغازه ها دربی داخل ساختمان ندارند آیا حق ورود به ساختمان را دارند .آیا در اسناد مالکیت آنها مثل آپارتمانها کلمه حق استفاده از مشاعات باید باشد یا خیر

سلام
مالک-آپارتمانی-22-واحدی-در-تهران-هستم-مشکل-در-مدیریت-جدید-ساختمان-میباشد
باین-ساختمان-دارای-دو-طبقه-پارکینگ-است-که-واحد-بنده-فاقد-پارکینگ-میباشد-.
چند-سالی-است-که-جهت-کمک-به-مخارج-ساختمان-طبقه-اوا-پارکینگ-را-نرده-کشی-کرده-اند-و-انباری-بزرگی-را-احداث-کردهاند-و-اجاره-داده-البته-با-رای-اکثریت-.-حالا-اعلام-کرده-اند-که-طبقه-دوم-را-هم-برای-همین-منظور-میخواهیم-اقدام-کنیم-.وقتی-اعتراض-
کردم-گفتند-شما-چون-پارکینگ-ندارید-حق-اعتراض-ندارید-.
در-صورت-مجلس-تفکیکی-ساختمان-تمامی-قسمت-های-مشایی-ساختمان-را-مشخص-کردهاند-و-هر-طبقه-پارکینگ-حدود-200-متر-محوطه-مشاع-دارند-و-در-
سند-مالکیت-هم-نوشته-شده-حق-استفاده-از-مشاعات.در-ضمن-موقع-رای-گیری-آزمایشگاهی-که-در-این-ساختمان-است-6-واحد-دارد-و--از-بستگان-مدیر-میباشد-
و-در-موقع-رای-گیری-اکثریت-با-آنهاست-.-آیا-این-کار-نیاز-به-رای-گیری-دارد-و-بنده-حق-هیچگونه-اعتراضی-را-ندارم-.
در-ضمن-7-باب-مغازه-در-زیر-ساختمان-است-که-همه-آنها-کلید-پارکینگ-را-دارند-و-از
سرویس-بهداشتی-داخل-پارکینگ-استفاده-میکنند-در-صورتی-که-از-داخل-مغازه-ها-دربی-داخل-ساختمان-ندارند-آیا-حق-ورود-به-ساختمان-را-دارند-.آیا-در-اسناد-مالکیت-آنها-مثل-آپارتمانها-کلمه-حق-استفاده-از-مشاعات-باید-باشد-یا-خیر
وکیل  با سلام کاربر محترم تصمیم گیری های مهم برای اداره آپارتمان در صلاحییت مجمع عمومی ساختمان است که قاعدتا این مجمع اساسنامه ای نیز خواهد داشت علیرغم اختیارات مجمع عمومی که وفق قانون و با رعایت جمیع شرایط تشکیل شده است این مجمع نمی تواند تصمیماتی اتخاذ کند که مغایر قوانین و مقررات کشور باشند و تصمیمات مجمع نباید خلاف اساسنامه نیز باشددر اسناد مالکیت و خصوصا صورتمجلس تفکیکی مشاعات و مشترکات آپارتمان مشخص می گردد در نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری آمده است حتی اگر اشتباها فردی را از حق مشاعاتی محروم نموده باشند نامبرده می تواند با مراجعه به اداره ثبت و هیات صالح در آن اداره تقاضای اصلاح این مورد را نماید ضمنا نظر به اینکه پارکینگ و انباری از قسمتهای اختصاصی آپارتمان تلقی شده است فلذا ممکن است واحدی پارکینگ نداشته باشد و در سند آن نیز مراتب به قبول خریدار رسیده باشد استفاده بهینه از فضای مشاعات با تصویب مجمع عمومی میسر است اما این تصمیمات نمی تواند مغایر قوانین و حقوق مکتسبه افراد باشد و نمی تواند موجب مزاحمت یا ممانعت از حق در قسمت اختصاصی مالک یا مالکینی گردد از طرفی مواردی که نیاز به اجازه از شهرداری ندارد تعیین شده است که این موارد حدود 12 مورد است که بدون اخذ مجوز از شهرداری مجمع عمومی می تواند نسبت به آن تصمیم گیری نماید اما تبدیل پارکینگ به انباری جزء این موارد نمی باشد و در واقع می توان به ان نوعی تغییر کاربری لقب داد که بنظر نیاز به مجوز شهرداری دارد در خصوص مغازه ها نظر به اینکه آنان واحد های همان مجتمع تلقی می شوند با در نظر گرفتن سند و صورتمجلس تفکیکی می توانند حق استفاده از پارکینگ یا سرویس های بهداشتی را داشته باشند و قاعدتا در اسناد مالکیت اعیان و عرصه آنها و صورتمجلس تفکیکی این حق قید شده است نظر به اینکه تصمیمات حتی مجمع عمومی نیز ممکن است مغایر قوانین و یا اساسنامه مجتمع باشد این حق به مالکین داده شده در صورت اعتراض به دادگاه صلاحیت دار حقوقی مراجعه نمایند و با ذکر دلایل شکلی و ماهوی تقاضای ابطال مصوبات مجمع عمومی را نمایند و در این موارد بدوا دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری با صلاحیت در امور ثبتی صادر می نماید و کارشناس با معاینه محل و مطالعه اسناد و صورتمجلس تفکیکی و پرونده ثبتی چنانچه تخلفی از مقررات و قوانین شهری و قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن روی داده باشد در نظریه کارشناسی مستدل خود به آن اشاره می نماید و محکمه نیز وفق مقررات ممکن است دعوی را پذیرفته و نسبت به ابطال تصمیمات مجمع عمومی یا هیات مدیره اقدام نماید ضمنا در سطر فوقانی سوال قید نموده اید واحد بنده فاقد پارکینگ است در سطوح تحتانی سوال قید فرموده اید که هر طبقه پارکینگ مشاع دارند و در سند مالکیت هم نوشته شده حق استفاده از مشاعات بالاخره معلوم نشد شما پارکینگ دارید یا ندارید ؟ در صورتی که دارید و حق شما ضایع شده که با مراجعه به دادگاه مشکل حل خواهد شد فرموده اید آیا این کار نیاز به رای گیری دارد ؟ قطعا نیاز به رای گیری دارد و بنظر چون نوعی تغییر کاربری است نیاز به اخذ مجوز از شهرداری نیز داشته باشد والاهریک از مالکین با مراجعه به شهرداری می تواند به عنوان تخلف ساختمانی موضوع را به مسئولان آنجا گزارش و عموما شهرداری مراجعه و خود اقداماتی را بعمل خواهد آورد موفق و پیروز باشید .

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.