×

درود. من در یک خانه قدیمی و کلنگی زندگی می کنم که با همسایه دیوار مشتر

درود. من در یک خانه قدیمی و کلنگی زندگی می کنم که با همسایه دیوار مشترک داریم. پی ساختمان هر دویمان هم مشترک است بطوریکه نمی شود جدا کرد. من می خواهم خانه ام را خراب کرده و از نوبسازم. همسایه نمی خواهد. چون پی ساختمانها مشترک است، من نمی توانم به پی ساختمان دست بزنم چون پی فرسوده است و امکان خرابی ساختمان همسایه وجود دارد. آیا من می توانم همسایه را مجبور کنم که یا با من تجمیع کند و یا با هم همزمان تخریب کرده و او برای خودش بسازد و منهم برای خودم؟ اگر بله مراحل کار چیست؟

درود.-من-در-یک-خانه-قدیمی-و-کلنگی-زندگی-می-کنم-که-با-همسایه-دیوار-مشترک-داریم.-پی-ساختمان-هر-دویمان-هم-مشترک-است-بطوریکه-نمی-شود-جدا-کرد.-من-می-خواهم-خانه-ام-را-خراب-کرده-و-از-نوبسازم.-همسایه-نمی-خواهد.-چون-پی-ساختمانها-مشترک-است،-من-نمی-توانم-به-پی-ساختمان-دست-بزنم-چون-پی-فرسوده-است-و-امکان-خرابی-ساختمان-همسایه-وجود-دارد.-آیا-من-می-توانم-همسایه-را-مجبور-کنم-که-یا-با-من-تجمیع-کند-و-یا-با-هم-همزمان-تخریب-کرده-و-او-برای-خودش-بسازد-و-منهم-برای-خودم؟
اگر-بله-مراحل-کار-چیست؟

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.