×

با سلام در حدود 2 سال پیش زمینی را در محضر معامله کردیم و سند به نام

با سلام در حدود 2 سال پیش زمینی را در محضر معامله کردیم و سند به نام من شد یک ماه پیش زمین را به کس دیگر فروحتیم و کلیه کارهای انتقال انجام و جهت سند تک برگی به اداره ثبت رفت که در آنجا نامه ای جهت عدم نقل انتقال به جهت داشتن شاکی از مالک زمین که به من زمین فروخته بود به تاریح یک هفته پیش آمده است که مالک قبلی گویا کلاهبردار بوده است حالا جهت انتقال سند و رفع بازداشت چه اقدامی باید انجام گردد؟ با سپاس

با-سلام
در-حدود-2-سال-پیش-زمینی-را-در-محضر-معامله-کردیم-و-سند-به-نام-من-شد-یک-ماه-پیش-زمین-را-به-کس-دیگر-فروحتیم--و-کلیه-کارهای-انتقال-انجام-و-جهت-سند-تک-برگی-به-اداره-ثبت-رفت-که-در-آنجا-نامه-ای-جهت-عدم-نقل-انتقال-به-جهت-داشتن-شاکی-از-مالک-زمین-که-به-من-زمین-فروخته-بود-به-تاریح-یک-هفته-پیش-آمده-است-که-مالک-قبلی-گویا--کلاهبردار-بوده-است-حالا-جهت--انتقال-سند
و-رفع-بازداشت-چه-اقدامی-باید-انجام-گردد؟-
با-سپاس
پاسخ داده شده

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.