×

باسلام لطفا نحو قیمت گذاری ربع اعیانی زمینی که فاقد ساختمان وابنیه وب

باسلام لطفا نحو قیمت گذاری ربع اعیانی زمینی که فاقد ساختمان وابنیه وبصورت زمین خالی می باشد به چه صورت می باشد

باسلام-لطفا-نحو-قیمت-گذاری-ربع-اعیانی-زمینی-که-فاقد--ساختمان-وابنیه-وبصورت-زمین-خالی-می-باشد-به-چه-صورت-می-باشد
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.