×

با سلام پدرمان 15 سال قبل فوت کرده و بعد از کش و قوسهای متعدد قضایی ح

با سلام پدرمان 15 سال قبل فوت کرده و بعد از کش و قوسهای متعدد قضایی حکم به فروش و تقسیم مبلغ بین وراث گردید. وراث در یک روز قبل از برگزاری مزایده فروش اموال با توافق هم تقسیم نامه ای بر اساس قطعات مشاعی که در حال حاضر در تصرف برخی از وراث است امضاء کردند حال یکی از وراث در مرحله اجرای نقشه های تفکیکی ممانعت به وجود آورده و مانع از اجرای نقشه ها و ورود نقشه بردار و مجریان جهت تفکیک زمین ها می گردد در یکی از بندهای تقسیم نامه آمده که هر یک از وراث که ممانعت از اجرا کند باید مبلغ 300 میلیون تومان به عنوان خسارات وارده به سایر وراث بپر دازد حال ما چه باید بکنیم؟؟

با-سلام
پدرمان-15-سال-قبل-فوت-کرده-و-بعد-از-کش-و-قوسهای-متعدد-قضایی-حکم-به-فروش-و-تقسیم-مبلغ-بین-وراث-گردید.
وراث-در-یک-روز-قبل-از-برگزاری-مزایده-فروش-اموال-با-توافق-هم-تقسیم-نامه-ای-بر-اساس-قطعات-مشاعی-که-در-حال-حاضر-در-تصرف-برخی-از-وراث-است-امضاء-کردند
حال-یکی-از-وراث-در-مرحله-اجرای-نقشه-های-تفکیکی-ممانعت-به-وجود-آورده-و-مانع-از-اجرای-نقشه-ها-و-ورود-نقشه-بردار-و-مجریان-جهت-تفکیک-زمین-ها-می-گردد
در-یکی-از-بندهای-تقسیم-نامه-آمده-که-هر-یک-از-وراث-که-ممانعت-از-اجرا-کند-باید-مبلغ-300-میلیون-تومان-به-عنوان-خسارات-وارده-به-سایر-وراث-بپر-دازد
حال-ما-چه-باید-بکنیم؟؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.