×

با سلام یک مجتمع آپارتمانی بصورت شراکتی (تعاونی مسکن) در سال 1385 شرو

با سلام یک مجتمع آپارتمانی بصورت شراکتی (تعاونی مسکن) در سال 1385 شروع به کار کرده است. مبلغ قرارداد و متراژ تقریبی (به دلیل مشخص نبودن نقشه ها) بصورت ذیل در ماده 3 تعیین شده است ماده 3: مبلغ قرار داد به ازای هر متر مربع مفید علی الحساب مبلغ 3800000 ریال تعیید شده است. این مبلغ طبق تبصره 3 ماده 3 وزارت تعاون تا ده درصد (10%) قابل افزایش است . مضافا متراژ مفید هر واحد بطور تقریبی 115 متر مربع میباشد و مبلغ ماخوذه از عضو با احتساب مساحت مفید با ضافه 3 متر مربع انباری و 12 متر مربع پارکینگ میباشد. بدیهی است مبنای محاسبه دقیق مبلغ ماخوذه مساحت مندرج در سند مالکیت توسط اداره ثبت اسناد خواهد بود. پس از آن مراحل خرید زمین تهیه نقشه ها و ساخت انجام شد در سال 89 بعد از پایان اسکلت و مشخص شدن متراژ واحدها و امتیازبندی بر اساس سپرده هر یک از اعضا، انتخاب آپارتمان توسط اعضا صورت گرفت و بر اساس متراژ دقیق هر واحد مبلغ آن دریافت شد. آیا میتوان اکنون ادعا کرد که اگر واحدی بیش از متراژ قرار داد (130 متر) داشته باشد (با توجه به اینکه مبلغ متراژ اضافه بر 130 متر قبلا دریافت شده است) باید به نرخ روز آن مقدار محاسبه و پرداخت شود.

با-سلام
یک-مجتمع-آپارتمانی-بصورت-شراکتی-(تعاونی-مسکن)-در-سال-1385-شروع-به-کار-کرده-است.-مبلغ-قرارداد-و-متراژ-تقریبی-(به-دلیل-مشخص-نبودن-نقشه-ها)-بصورت-ذیل-در-ماده-3-تعیین-شده-است
ماده-3:-مبلغ-قرار-داد-به-ازای-هر-متر-مربع-مفید-علی-الحساب-مبلغ-3800000-ریال-تعیید-شده-است.-این-مبلغ-طبق-تبصره-3-ماده-3-وزارت-تعاون-تا-ده-درصد-(10%)-قابل-افزایش-است-.-مضافا-متراژ-مفید-هر-واحد-بطور-تقریبی-115-متر-مربع-میباشد-و-مبلغ-ماخوذه-از-عضو-با-احتساب-مساحت-مفید-با-ضافه-3-متر-مربع-انباری-و-12-متر-مربع-پارکینگ-میباشد.-بدیهی-است-مبنای-محاسبه-دقیق-مبلغ-ماخوذه-مساحت-مندرج-در-سند-مالکیت-توسط-اداره-ثبت-اسناد-خواهد-بود.
پس-از-آن-مراحل-خرید-زمین-تهیه-نقشه-ها-و-ساخت-انجام-شد-در-سال-89-بعد-از-پایان-اسکلت-و-مشخص-شدن-متراژ-واحدها-و-امتیازبندی-بر-اساس-سپرده-هر-یک-از-اعضا،-انتخاب-آپارتمان-توسط-اعضا-صورت-گرفت-و-بر-اساس-متراژ-دقیق-هر-واحد-مبلغ-آن-دریافت-شد.-آیا-میتوان-اکنون-ادعا-کرد-که-اگر-واحدی-بیش-از-متراژ-قرار-داد-(130-متر)-داشته-باشد-(با-توجه-به-اینکه-مبلغ-متراژ-اضافه-بر-130-متر-قبلا-دریافت-شده-است)-باید-به-نرخ-روز-آن-مقدار-محاسبه-و-پرداخت-شود.
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.