×

با سلام و احترام موضوع ابطال اسناد متوفی با احترام به استحضار میرس

با سلام و احترام موضوع ابطال اسناد متوفی با احترام به استحضار میرساند پدرا بزرگ بنده فوت شده اند همچنین بعد از چند ماه از ایشان پدر بنده نیز فوت نمودند حال عموهای بنده دادخواستی جهت الزام به سند در دادگاه مطرح نموده اند به طرفیت همه وراث همچنین درخواست حق دادرسی نموده اند از طرفی بقیه وراث که ما هم جزء آن هستیم جهت تقسیم ترکه دادخواستی تقدیم دادگاه کرده ایم و در حال حاضر در مرحله رسیدگی قرار دارد حال چگونه جلوی تنظیم سند را میتوانیم بگیریم و اسناد را ابطال کنیم تا حقی ضایع نشود

با-سلام--و-احترام-
موضوع-ابطال-اسناد-متوفی
با-احترام-به-استحضار-میرساند-پدرا-بزرگ-بنده-فوت-شده-اند-همچنین-بعد-از-چند-ماه-از-ایشان-پدر-بنده-نیز-فوت-نمودند-حال-عموهای-بنده-دادخواستی-جهت-الزام-به-سند-در-دادگاه-مطرح-نموده-اند-به-طرفیت-همه-وراث-همچنین-درخواست-حق-دادرسی-نموده-اند-از-طرفی-بقیه-وراث-که-ما-هم-جزء-آن-هستیم-جهت-تقسیم-ترکه-دادخواستی-تقدیم-دادگاه-کرده-ایم-و-در-حال-حاضر-در-مرحله-رسیدگی-قرار-دارد-حال-چگونه-جلوی-تنظیم-سند-را-میتوانیم-بگیریم-و-اسناد-را-ابطال-کنیم-تا-حقی-ضایع-نشود
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.