×

سلام . وقت بخیر. برای اخذ پروانه به شهرداری مراجعه نمودم که با بنا طبق

سلام . وقت بخیر. برای اخذ پروانه به شهرداری مراجعه نمودم که با بنا طبق ضابطه ولی با محاسبه 20 درصد ورود به محدوده و 15 در صد خدمات عمومی قیمت روز زمین موافقت شده است. حال اینکه این زمین در زمان انتقال ئ استعلام شهداری در آن قید شده که زمین مذکور طبق طرح هادی داخل محدوده و کازبری مسکونی می باشد.(سال 86) و داران انشعاب آب از سال 76 می باشد که در پرونده آب زمین مستندات مبنی بر 70 متر بنا مو جود می باشد. و سه دفعه قبل برای پروانه به شهرداری مراجعه شده که در محاسبات آن 20 درصد ورود به محدوده و 15 درصد سهم خدمات عمومی مجود نداشته است . ضمنا زمین 92 متر عقب نشینی دارد که شهرداری به قیمت روز مقدار عقب نشینی را محاسبه و از مبلغ پروانه کسر می گردد.

سلام-.-وقت-بخیر.-برای-اخذ-پروانه-به-شهرداری-مراجعه-نمودم-که-با-بنا-طبق-ضابطه-ولی-با-محاسبه-20-درصد-ورود-به-محدوده-و-15-در-صد-خدمات-عمومی-قیمت-روز-زمین-موافقت-شده-است.-حال-اینکه-این-زمین-در-زمان-انتقال-ئ-استعلام-شهداری-در-آن-قید-شده-که-زمین-مذکور-طبق-طرح-هادی-داخل-محدوده-و-کازبری-مسکونی-می-باشد.(سال-86)-و-داران-انشعاب-آب-از-سال-76-می-باشد-که-در-پرونده-آب-زمین-مستندات-مبنی-بر-70-متر-بنا-مو-جود-می-باشد.-و-سه-دفعه-قبل-برای-پروانه-به-شهرداری-مراجعه-شده-که-در-محاسبات-آن-20-درصد-ورود-به-محدوده-و-15-درصد-سهم-خدمات-عمومی-مجود-نداشته-است-.-ضمنا-زمین-92-متر-عقب-نشینی-دارد-که-شهرداری-به-قیمت-روز-مقدار-عقب-نشینی-را-محاسبه-و-از-مبلغ-پروانه-کسر-می-گردد.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.