×

با سلام اینجانب تسهیلات مشارکت مدنی صنعت

با سلام اینجانب تسهیلات مشارکت مدنی صنعت و معدن مبلغ پانزده میلیارد ریال با نرخ 17% و بصورت باز پرداخت یکجا یکساله با سفنه معتبرازبانک دریافت نمود ه ام که در مورخه91/03/05 سررسید شده است که از تاریخ سررسید تا این لحظه بصورت تساعدی طبق قرارداد بانک سود و جریمه تاخیری به اصل مبلغ تسهیلات اضافه میگردد . قبل از سررسید به بانک عامل مراجعه نمودم و اعلام نمودم که توان پرداخت تسهیلات را ندارم اما حاضرم ملک تجاری سهل البیع و ارزنده خود را در منطقه ای که بانک شعبه اجاره ایی دارد را به بانک معرفی نمایم که طبق نرخ کارشناس رسمی دادگسنری با بدهی اینجانب تهاتر کند که در صورت کم یا بیشتر شدن از طرف اینجانب به بانک پرداخت یا دریافت گردد بانک هم پس از بازدید و سیر مراحل قبول کرد به شرطی که ملک مازاد خود را بفروشد و با مجوز مدیر عامل بانک ایران این تهاتر را انجام دهد . با گذشت مدت زمان 8 ماه و پس ازفروش ملک مازاد بانک و همچنین دریافت مجوز و موافقت کارشناس ان بانک از نظر موقعیت یکدفه اعلام نمودند تمایل به این کار را ندارند و میبایست بصورت نقدی بدهی خود را پرداخت نمایم و اینجانب طی اضهارنامه ای به بانک اعلام نمودم که بعد از هشت ماه سرگردانی هیچگونه توان مالی جهت پرداخت تسهیلات را ندارم و تنها همین ملک که بسیار سهل البیع و ارزنده است را دارم و اقدامات قانونی علیه اینجانب را در مراجع ذیصلاح انجام دهید که شاید بتوانم از این طریق ملک خود را از طریق مزایده بفروش برسانند یا بانک تملک نماید و از بدهی اینجانب کسر نماید اما بانک تا به حال هیچگونه اقدامی علیه اینجانب در هیچ مراجعی انجام نداده لذا خواهشمندم با توجه به اینکه تقریبا ماهیانه پانصد میلیون ریال سود و جریمه تاخیری به بدهی اینجانب اضافه میگردد اینجانب را راهنمایی کنید که چیکار کنم که از این مشکل رهائی پیدا کنم با تشکر

با-سلام----------------------------
اینجانب-تسهیلات-مشارکت-مدنی-صنعت-و-معدن-مبلغ-پانزده-میلیارد-ریال-با-نرخ-17%-و-بصورت-باز-پرداخت-یکجا-یکساله-با-سفنه-معتبرازبانک-دریافت-نمود-ه-ام-که-در-مورخه91/03/05-سررسید-شده-است-که-از-تاریخ-سررسید-تا-این-لحظه-بصورت-تساعدی-طبق-قرارداد-بانک-سود-و-جریمه-تاخیری-به-اصل-مبلغ-تسهیلات-اضافه-میگردد-.-قبل-از-سررسید-به-بانک-عامل-مراجعه-نمودم-و-اعلام-نمودم-که-توان-پرداخت-تسهیلات-را-ندارم-اما-حاضرم-ملک-تجاری-سهل-البیع-و-ارزنده-خود-را-در-منطقه-ای-که-بانک-شعبه-اجاره-ایی-دارد-را-به-بانک-معرفی-نمایم-که-طبق-نرخ-کارشناس-رسمی-دادگسنری-با-بدهی-اینجانب-تهاتر-کند-که-در-صورت-کم-یا-بیشتر-شدن-از-طرف-اینجانب-به-بانک-پرداخت-یا-دریافت-گردد-بانک-هم--پس-از-بازدید-و-سیر-مراحل-قبول-کرد-به-شرطی-که-ملک-مازاد-خود-را-بفروشد-و-با-مجوز-مدیر-عامل-بانک-ایران-این-تهاتر-را-انجام-دهد-.-با-گذشت-مدت-زمان-8-ماه-و-پس-ازفروش-ملک-مازاد-بانک-و-همچنین-دریافت-مجوز-و-موافقت-کارشناس-ان-بانک-از-نظر-موقعیت-یکدفه-اعلام-نمودند-تمایل-به-این-کار-را-ندارند-و-میبایست-بصورت-نقدی-بدهی-خود-را-پرداخت-نمایم-و-اینجانب-طی-اضهارنامه-ای-به-بانک-اعلام-نمودم-که-بعد-از-هشت-ماه-سرگردانی-هیچگونه-توان-مالی-جهت-پرداخت-تسهیلات-را-ندارم-و-تنها-همین-ملک-که-بسیار-سهل-البیع-و-ارزنده-است-را-دارم-و-اقدامات-قانونی-علیه-اینجانب-را-در-مراجع-ذیصلاح-انجام-دهید-که-شاید-بتوانم-از-این-طریق-ملک-خود-را-از-طریق-مزایده-بفروش-برسانند-یا-بانک-تملک-نماید-و-از-بدهی-اینجانب-کسر-نماید-اما-بانک-تا-به-حال-هیچگونه-اقدامی-علیه-اینجانب-در-هیچ-مراجعی-انجام-نداده-لذا-خواهشمندم-با-توجه-به-اینکه-تقریبا-ماهیانه-پانصد-میلیون-ریال-سود-و-جریمه-تاخیری-به-بدهی-اینجانب-اضافه-میگردد-اینجانب-را-راهنمایی-کنید-که-چیکار-کنم-که-از-این-مشکل-رهائی-پیدا-کنم-------با-تشکر
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.