×

با سلام. من از آزمون استخدامی سازمان حفاظت محیط زیست پذیرفته شده ام و

با سلام. من از آزمون استخدامی سازمان حفاظت محیط زیست پذیرفته شده ام و در حال طی مراحل گزینش می باشد. من در دوران کارشناسی در دانشگاه عضو کانونی بودم که مجوز داشت و فعالیت های آن در حوزه قومیت بود. اما بعد از دوره کارشناسی آن را رها کردم. آیا در استعلام های گزینش از وزارت اطلاعات می تواند اثر گذار باشد؟ و آیا اگر به این دلیل رد شوم امکان پیگیری وجود دارد؟ به چه شکلی؟

با-سلام.-من-از-آزمون-استخدامی-سازمان-حفاظت-محیط-زیست-پذیرفته-شده-ام-و-در-حال-طی-مراحل-گزینش-می-باشد.-من-در-دوران-کارشناسی-در-دانشگاه-عضو-کانونی-بودم-که-مجوز-داشت-و-فعالیت-های-آن-در-حوزه-قومیت-بود.-اما-بعد-از-دوره-کارشناسی-آن-را-رها-کردم.-آیا-در-استعلام-های-گزینش-از-وزارت-اطلاعات-می-تواند-اثر-گذار-باشد؟-و-آیا-اگر-به-این-دلیل-رد-شوم-امکان-پیگیری-وجود-دارد؟-به-چه-شکلی؟

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.