×

با سلام من ماشینی را فروختم قبل از قولنامه با خریدار پیش صافکار و مکا

با سلام من ماشینی را فروختم قبل از قولنامه با خریدار پیش صافکار و مکانیک رفتیم و از سالم بودن شاسی مطمعن شدیم و با خود خریدار برگه ای را امضاء کردیم که نوشته بود شاسی سالم است و در قولنامه هم نوشتیم ماشین سالم و کارشناسی و با رضایت هر دو طرف فروخته شد بعد از گذشت سه هفته خریدار میگوید که شاسی ترک خورده است و میخواد قرارداد را فسخ کند ؟ ایا همچین چیزی میشود یا نه ؟

با-سلام
من-ماشینی-را-فروختم-قبل-از-قولنامه-با-خریدار-پیش-صافکار-و-مکانیک-رفتیم-و-از-سالم-بودن-شاسی-مطمعن-شدیم-و-با-خود-خریدار-برگه-ای-را-امضاء-کردیم-که-نوشته-بود-شاسی-سالم-است-و-در-قولنامه-هم-نوشتیم-ماشین-سالم-و-کارشناسی-و-با-رضایت-هر-دو-طرف-فروخته-شد-بعد-از-گذشت-سه-هفته-خریدار-میگوید-که-شاسی-ترک-خورده-است-و-میخواد-قرارداد-را-فسخ-کند-؟-ایا-همچین-چیزی-میشود-یا-نه-؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.