×

اینجانب در سال 1386 یک واحد آپارتمان از آقای بنام مرتضی کرمی به صورت ش

اینجانب در سال 1386 یک واحد آپارتمان از آقای بنام مرتضی کرمی به صورت شش دانگ خریداری نمودم که بعد از مدتی فهمیدم این آقا فقط سه دانگ از ملک مزبور به نامش می باشد تازه ای سه دانگ نیز در سال 87 یعنی یک سال بعد از اینکه به من فروخته بود از طرف آقای که سند مادر بنام او بود به صورت وکالت کامل به نامش شده خواستم بدانم که این آقا فروش مال غیر به من کرده در ضمن برای اینکه زوتر به نتیجه برسم بایستی در شورا حل اختلاف شکایت کنم یا در دادگستری و چه نوع شکایتی بکنم تنظیم سند یا فروش مال غیر

اینجانب-در-سال-1386-یک-واحد-آپارتمان-از-آقای-بنام-مرتضی-کرمی-به-صورت-شش-دانگ-خریداری-نمودم-که-بعد-از-مدتی-فهمیدم-این-آقا-فقط-سه-دانگ-از-ملک-مزبور-به-نامش-می-باشد-تازه-ای-سه-دانگ-نیز-در-سال-87-یعنی-یک-سال-بعد-از-اینکه-به-من-فروخته-بود-از-طرف-آقای-که-سند-مادر-بنام-او-بود-به-صورت-وکالت-کامل-به-نامش-شده-خواستم-بدانم-که-این-آقا-فروش-مال-غیر-به-من-کرده-در-ضمن-برای-اینکه-زوتر-به-نتیجه-برسم-بایستی-در-شورا-حل-اختلاف-شکایت-کنم-یا-در-دادگستری--و-چه-نوع-شکایتی-بکنم-تنظیم-سند-یا-فروش-مال-غیر
وکیل  با سلام اگر مالک حاضر به انتقال سند به شما نیست در خصوص 3 دانگ که فروشنده مالک بوده دعوی الزام به انتقال سند رسمی در شورا مطرح فرمایید و در خصوص 3 دانگ که مالک نبوده می توانید شکایت فروش مال غیر در دادسرا مطرح نمایید.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.