×

با سلام سرایدار مجتمع ما، بعد از حدود 5 سال بعلت مهاجرت به شهرستان، م

با سلام سرایدار مجتمع ما، بعد از حدود 5 سال بعلت مهاجرت به شهرستان، محل اقامت خود را ترک و بجای خود سرایدار جدید معرفی نموده است. پس از گذشت مدتی دادخواست اداره کار جهت حقوق معوقه، تفاوت دستمزد، بن کارگری، مرخصی استحقاقی، عید و پاداش، سنوات خدمت و حق بیمه برای ما فرستاده شده است. 1. با توجه به استفاده از مرخصی، دریافت عیدی و پاداش، ایشان حقی در این موارد دارد؟ 2. می توانیم علیه ایشان در دادگاه یا شورای حل اختلاف، جهت دریافت اجاره بهای سویتی که بصورت رایگان در اختیارشان قرار گرفته، شکایت تنظیم کنیم؟ با تشکر

با-سلام
سرایدار-مجتمع-ما،-بعد-از-حدود-5-سال-بعلت-مهاجرت-به-شهرستان،-محل-اقامت-خود-را-ترک-و-بجای-خود-سرایدار-جدید-معرفی-نموده-است.-پس-از-گذشت-مدتی-دادخواست-اداره-کار-جهت-حقوق-معوقه،-تفاوت-دستمزد،-بن-کارگری،-مرخصی-استحقاقی،-عید-و-پاداش،-سنوات-خدمت-و-حق-بیمه-برای-ما-فرستاده-شده-است.-
1.-با-توجه-به-استفاده-از-مرخصی،-دریافت-عیدی-و-پاداش،-ایشان-حقی-در-این-موارد-دارد؟
2.-می-توانیم-علیه-ایشان-در-دادگاه-یا-شورای-حل-اختلاف،-جهت-دریافت-اجاره-بهای-سویتی-که-بصورت-رایگان-در-اختیارشان-قرار-گرفته،-شکایت-تنظیم-کنیم؟
با-تشکر

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.