×

سلام قراردادفروش اٻارتمان ّیش فروشی هست که مقررکردیدبس از۴۵روزبول مع

سلام قراردادفروش اٻارتمان ّیش فروشی هست که مقررکردیدبس از۴۵روزبول معامله را پرداخت کند اما نه تنها پس از ۴۵روز پرداخت نکرد بلکه پس از ۲ماه فقط ۶۰تومن ان را پرداخت نمد وپس از گدشت ۴سال ازپرداخت مابقی امتناعمگ میورزد ایا پس از این مدت قابل فسخ هست یاخیر ضمنا اپارتمان را من ازایشون خریده بودم وبه علت نداشتن اقساط به خودش فروختم

سلام
-قراردادفروش-اٻارتمان-ّیش-فروشی-هست-که-مقررکردیدبس-از۴۵روزبول-معامله-را-پرداخت-کند-اما-نه-تنها-پس-از-۴۵روز-پرداخت-نکرد-بلکه-پس-از-۲ماه-فقط-۶۰تومن-ان-را-پرداخت-نمد-وپس-از-گدشت-۴سال-ازپرداخت-مابقی-امتناعمگ-میورزد
ایا-پس-از-این-مدت-قابل-فسخ-هست-یاخیر
ضمنا-اپارتمان-را-من-ازایشون-خریده-بودم-وبه-علت-نداشتن-اقساط-به-خودش-فروختم

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.