×

سلام.اینجانب بعلت نداشتن اقساط مجبورشدم اپارتمان پیش خریدی خود راناعاد

سلام.اینجانب بعلت نداشتن اقساط مجبورشدم اپارتمان پیش خریدی خود راناعادلانه به خود فروشنده به قیمت ۸۰ملیون واگزارکنم ومقررگردید که پس از ۴۵روز پول اینجانب را بپردازد اما پس از طی ۲ماه فقط ۶۰ملیون پرداخت کرد حال باتوجه به قید شدن در توافقنامه ومقید بودن به پرداخت ۴۵روزه وازطرفی پرداخت مردن کامل وجه ایا امکان فسخ قرارداد وبازگشت خانه مجود است

سلام.اینجانب-بعلت-نداشتن-اقساط-مجبورشدم-اپارتمان-پیش-خریدی-خود-راناعادلانه-به-خود-فروشنده-به-قیمت-۸۰ملیون-واگزارکنم-ومقررگردید-که-پس-از-۴۵روز-پول-اینجانب-را-بپردازد-اما-پس-از-طی-۲ماه-فقط-۶۰ملیون-پرداخت-کرد-حال-باتوجه-به-قید-شدن-در-توافقنامه-ومقید-بودن-به-پرداخت-۴۵روزه-وازطرفی-پرداخت-مردن-کامل-وجه-ایا-امکان-فسخ-قرارداد-وبازگشت-خانه-مجود-است
وکیل  باسلام در هنگامی که طرفین عقد درباره انحلال به توافق رسیده و از تعهدها بگذرند در اصطلاح حقوقی اقاله (تفاسخ) انجام شده است و یکی از احکام ویژه ی اقاله این است که نمی توان آن را به تراضی فسخ کرد . بنابراین با توجه به این امر تنها راهکار شما طرح دعوای حقوقی مطالبه الباقی وجه می باشد. البته حالت دیگری نیز متصور است (که اینجانب از مطالب ابرازی شما متوجه نشدم که منظور شما دقیقا کدامیک از این امور است.) وآن حالتی است که شما قرارداد بیع جدیدی با فروشنده ی اصلی منعقد نموده باشید و در آن شرایط و ثمن جدیدی متمایز از قرارداد اولیه قید کرده باشید که در اینصورت اگر شرطی در قرارداد باشد مبنی بر اینکه (در صورت عدم پرداخت هریک از اقساط، فروشنده حق فسخ داشته باشد )، بله می توانید قرارداد را فسخ نمایید. موفق باشید

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.