×

سلام خسته نباشید قراردادی کاری بین کارمند و کارفرما تنظیم شده که دو ن

سلام خسته نباشید قراردادی کاری بین کارمند و کارفرما تنظیم شده که دو نسخه قرارداد یکی به صورت دستنویس و دیگری به صورت کاربنی موجود بوده است کارفرما در اول کار چک و سفته بابت ضمانت و حسن انجام کار از کارمند دریافت نموده و بعد از اتمام کار نسخه قرارداد کارمند را هم گرفته و چک ایشان را بر میگرداند حال ایا کارفرما میتواند از نسخه های قرارداد سو استفاده کند به دایل اینکه امضا داشته این قرارداد؟ مثلا از فضای بین متن و امضا استفاده کند و محتوای جدیدی اضافه کند که همان سفید امضا نامیده میشود؟ با وجود دو نسخه که یک نسخه کاربنی بوده ؟نسخه مخصوص‌کارمند هم تحویل کارفرما گردیده جهت استرداد چک با تشکر

سلام-خسته-نباشید
قراردادی-کاری-بین-کارمند-و-کارفرما-تنظیم-شده-که-دو-نسخه-قرارداد-یکی-به-صورت-دستنویس-و-دیگری-به-صورت-کاربنی-موجود-بوده-است
کارفرما-در-اول-کار-چک-و-سفته-بابت-ضمانت-و-حسن-انجام-کار-از-کارمند-دریافت-نموده-و-بعد-از-اتمام-کار-نسخه-قرارداد-کارمند-را-هم-گرفته-و-چک-ایشان-را-بر-میگرداند
حال-ایا-کارفرما-میتواند-از-نسخه-های-قرارداد-سو-استفاده-کند-به-دایل-اینکه-امضا-داشته-این-قرارداد؟-مثلا-از-فضای-بین-متن-و-امضا-استفاده-کند-و-محتوای-جدیدی-اضافه-کند-که-همان-سفید-امضا-نامیده-میشود؟-با-وجود-دو-نسخه-که-یک-نسخه-کاربنی-بوده-؟نسخه-مخصوص‌کارمند-هم-تحویل-کارفرما-گردیده-جهت-استرداد-چک
با-تشکر

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.