×

باعرض سلام واحترام وآرزوی تندرستی برای حضرتعالی بعرض میرسانم: دیوان ع

باعرض سلام واحترام وآرزوی تندرستی برای حضرتعالی بعرض میرسانم: دیوان عدالت اداری وشعبه 8 حقوقی خرم اباد وشعبه 2 تجدید نظر استان لرستان ، شهرداری خرم آباد را به جرم تصرف قسمتی از ملک اینجانب وتبدیل آن به معبر محکوم به پرداخت مبلغ 85 میلیون تومان نموده است، ودر این خصوص اجرائیه نیز صادر شده است . حال شهرداری اظهار میکند تایکسال می تواند پرداخت وجه فوق رابدون احتساب جریمه تاخیر به تعویق بیندازد . آیا شهرداری مجاز به چنین کاری هست یا خیر ؟ باتشکر

باعرض-سلام-واحترام-وآرزوی-تندرستی-برای-حضرتعالی-بعرض-میرسانم:
دیوان-عدالت-اداری--وشعبه-8-حقوقی-خرم-اباد-وشعبه-2-تجدید-نظر-استان-لرستان-،-شهرداری-خرم-آباد-را--به-جرم-تصرف-قسمتی-از-ملک-اینجانب-وتبدیل-آن-به-معبر-محکوم-به-پرداخت-مبلغ-85-میلیون-تومان-نموده-است،--ودر-این-خصوص-اجرائیه-نیز-صادر-شده-است-.-حال-شهرداری-اظهار-میکند--تایکسال-می-تواند-پرداخت-وجه-فوق-رابدون--احتساب-جریمه-تاخیر-به-تعویق-بیندازد-.-آیا-شهرداری-مجاز-به-چنین-کاری-هست-یا-خیر---؟-باتشکر
با سلام به موجب قانون وصول محکوم به از دولت و شهرداریها بله سازمانهای دولتی تا 18 ماه و شهرداری تا یک سال در صورتی که در بودجه سال صدور حکم ردیف پرداخت برای محکومیت نباشد می توانند و اجرای حکم را به تاخیر اندازند و متاسفانه تاخیر تادیه هم به آن تعلق نمی گیرد.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.