×

با عرض سلام پدر بنده دارای یک ملک با دو طبقه مسکونی و 1 طبقه پارکینگ

با عرض سلام پدر بنده دارای یک ملک با دو طبقه مسکونی و 1 طبقه پارکینگ و 1 طبقه زیر زمین هستند که فقط دارای یک سند می باشد. دو طبقه مسکونی را واگذار نموده و طی نوشته ای متعهد شدند که سند قطعی برای دو واحد مسکونی اخذ کنند. ولی با مراجعه به دفتر خانه و بعد از انجام مراحل کار، فقط یک برگه با مشخصات خریداران برای هر یک از واحدهای مسکونی و اصطلاح " قطعی غیرمنقول" با ذکر اسامی خریداران و امضای آنها و مشخصات واحدهای مسکونی در سند اصلی ثبت شد. در حال حاضر خریداران خواستار سند جداگانه برای واحدهای خود هستند و اعلام نموده اند در صورت عدم دریافت سند جداگانه، بر علیه پدر اینجانب شکایت خواهند نمود. خواهشمندم در این خصوص در اسرع وقت بنده را راهنمایی فرمایید. با تشکر

با-عرض-سلام
پدر-بنده-دارای-یک-ملک-با-دو-طبقه-مسکونی-و-1-طبقه-پارکینگ-و-1-طبقه-زیر-زمین-هستند-که-فقط-دارای-یک-سند-می-باشد.
دو-طبقه-مسکونی-را-واگذار-نموده-و-طی-نوشته-ای-متعهد-شدند-که-سند-قطعی-برای-دو-واحد-مسکونی-اخذ-کنند.-ولی-با-مراجعه-به-دفتر-خانه-و-بعد-از-انجام-مراحل-کار،-فقط-یک-برگه-با-مشخصات-خریداران-برای-هر-یک-از-واحدهای-مسکونی--و-اصطلاح-
با سلام ظاهرا ملک تفکیک نشده و سند مشاع دارد و به این دلیل محضر نیز نتوانسته سند مجزا بدهد .خریداران نمی توانند شکایت جزایی مطرح نمایند و موضوع تعهد پدر شما امری حقوقی است .به دلالت قانون افراز و فروش املاک مشاع و آئین نامه اجرایی آن . تفکیک املاک مشاع از وظائف ادارات ثبت محل وقوع ملک است .کافی است دادخواستی به خواسته تفکیک از سوی کل شرکا یا یکی از آنان به اداره ثبت تحویل شود و پس از کارشناسی نماینده ثبت و نقشه بردار و تایید رییس ثبت در صورت قابلیت تفکیک ملک تفکیک شده و سند تفکیکی به همه خریداران و مالکین داده خواهد شد و صورت مجلس تفکیکی نیز تقدیم میگردد فلذا جای نگرانی وجود ندارد .

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.