×

با سلام .بنده اواخر اسفند 96دچار کمر درد و دیسک شدم لذا با توجه به این

با سلام .بنده اواخر اسفند 96دچار کمر درد و دیسک شدم لذا با توجه به اینکه میبایست از محل کارم معرفی نامه جهت ارائه به بیمارستان به جهت اینکه احتمال بستری .طول درمان و استراحت و.. میگرفتم ریس اینجانب از ارائه معرفی نامه خودداری کردند و اینجانب با توجه به درد و حال وخیم کمرم مجبور شدم با دفترچه بیمه به پزشک مراجعه نمایم که ایشان پس از معاینه گفتند احتمال دیسک داری باید ام ار ای بدی برگه معرفی داری که ماجرا را تعریف کردم گفتند برای انجام امورات حتما بایستی معرفی نامه داشته باشی و همچنین باید چند روز استراحت کنی تا نتجه ام ار ای بیاد دوباره به محل کارم مراجعه کردم ماجرا رو گفتم باز ندادن که اینبار رفتم بازرسی از انجا اقدام کردم که گفتن باید میدادن دستورالعمله ماجرا را گفتم لذا ریس به ناچار مجببور شد معرفی نامه را با تهدید که من فلان میکنم و.... داد .پزشک برا م با توجه به حاد بودن کمرم یک هفته استراحت نوشت .ام ارای از کمر و گردن نوشت و دارو تجویز نمود که اینجانب بعد از استفاده از ایتراحت متوجه شدم این ایام برای اینجانب غیبت لحاظ شده که با توجه به بررسی موضوع مشخص شد ریس استعلاجی اینجانبو قبول نکرده و ایام استراحتم را غیبت و کسر حقوق زده .و با توجه به اینکه به مراجع بالاتر رفته و اعتراض نمودم به حالت کینه ای شده که به محض پایان استراحت و حضور در محل کارم مدعی شده که فلان پوشه کجاست گفتم الان میارم که با حضور در اتاقم مشخص شد پوشه نیست با توجه به اینکه اینجانب یک هفته در محل کار حضور نداشتم و کلید اتاقم هم ایشان داشتند حالا مدعی شدن اگر پوشه پیدا نشود حکم اسناد دولتی را دارد و به دادسرا معرفیت میکنم در صورتی که پوشه مذکور جز خودایشان بدرد کسی نمیخوره و اصلا اسناد نیست یه سری لیست اضافه کاری ماههای گذشتس که به حساب پرسنل واریز شده لذا از شما خواهشمندم اینجانبو جهت احقاق حقم راهنمایی کنید یکی اینکه مدت استعلاجیو غیبت لحاظ کرده که موجب قطع بخشی از حقوقم شده و دیگر اینکه تهمت زده .با تشکر

با-سلام-.بنده-اواخر-اسفند-96دچار-کمر-درد-و-دیسک-شدم-لذا-با-توجه-به-اینکه-میبایست-از-محل-کارم-معرفی-نامه-جهت-ارائه-به-بیمارستان-به-جهت-اینکه-احتمال-بستری-.طول-درمان-و-استراحت-و..-میگرفتم-ریس-اینجانب-از-ارائه-معرفی-نامه-خودداری-کردند-و-اینجانب-با-توجه-به-درد-و-حال-وخیم-کمرم-مجبور-شدم-با-دفترچه-بیمه-به-پزشک-مراجعه-نمایم-که-ایشان-پس-از-معاینه-گفتند-احتمال-دیسک-داری-باید-ام-ار-ای-بدی-برگه-معرفی-داری-که-ماجرا-را-تعریف-کردم-گفتند-برای-انجام-امورات-حتما-بایستی-معرفی-نامه-داشته-باشی-و-همچنین-باید-چند-روز-استراحت-کنی-تا-نتجه-ام-ار-ای-بیاد-دوباره-به-محل-کارم-مراجعه-کردم-ماجرا-رو-گفتم-باز-ندادن-که-اینبار-رفتم-بازرسی-از-انجا-اقدام-کردم-که-گفتن-باید-میدادن-دستورالعمله-ماجرا-را-گفتم-لذا-ریس-به-ناچار-مجببور-شد-معرفی-نامه-را-با-تهدید-که-من-فلان-میکنم-و....-داد-.پزشک-برا-م-با-توجه-به-حاد-بودن-کمرم-یک-هفته-استراحت-نوشت-.ام-ارای-از-کمر-و-گردن-نوشت-و-دارو-تجویز-نمود-که-اینجانب-بعد-از-استفاده-از-ایتراحت-متوجه-شدم-این-ایام-برای-اینجانب-غیبت-لحاظ-شده-که-با-توجه-به-بررسی-موضوع-مشخص-شد-ریس-استعلاجی-اینجانبو-قبول-نکرده-و-ایام-استراحتم-را-غیبت-و-کسر-حقوق-زده-.و-با-توجه-به-اینکه-به-مراجع-بالاتر-رفته-و-اعتراض-نمودم-به-حالت-کینه-ای-شده-که-به-محض-پایان-استراحت-و-حضور-در-محل-کارم-مدعی-شده-که-فلان-پوشه-کجاست-گفتم-الان-میارم-که-با-حضور-در-اتاقم-مشخص-شد-پوشه-نیست-با-توجه-به-اینکه-اینجانب-یک-هفته-در-محل-کار-حضور-نداشتم-و-کلید-اتاقم-هم-ایشان-داشتند-حالا-مدعی-شدن-اگر-پوشه-پیدا-نشود-حکم-اسناد-دولتی-را-دارد-و-به-دادسرا-معرفیت-میکنم-در-صورتی-که-پوشه-مذکور-جز-خودایشان-بدرد-کسی-نمیخوره-و-اصلا-اسناد-نیست-یه-سری-لیست-اضافه-کاری-ماههای-گذشتس-که-به-حساب-پرسنل-واریز-شده-لذا-از-شما-خواهشمندم-اینجانبو-جهت-احقاق-حقم-راهنمایی-کنید-یکی-اینکه-مدت-استعلاجیو-غیبت-لحاظ-کرده-که-موجب-قطع-بخشی-از-حقوقم-شده-و-دیگر-اینکه-تهمت-زده-.با-تشکر

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.