×

سلام در پرونده ای به عنوان شکاکی حضور دارم. هر درخواستی یا برگه ای رو

سلام در پرونده ای به عنوان شکاکی حضور دارم. هر درخواستی یا برگه ای رو میخوام برای پرونده ارئه بدم بازپرس محترم مخالفت میکنه و حتی برای درج در پرونده اجازه نمیده . راه حلی هست که بشه درخوسات ها رو مستند سازی کرد که دادیار یا بازپرس قبول نکرده و در روند دارسی و دادگاه بهش استناد کرد. مثلا دبیر خانه ای دادسارا یا جای دیگه هست که بشه درخواست داد اونجا ؟ مثلا درخواست تسریع در روند دارسی و....

سلام
در-پرونده-ای-به-عنوان-شکاکی-حضور-دارم.-هر-درخواستی-یا-برگه-ای-رو-میخوام-برای-پرونده-ارئه-بدم-بازپرس-محترم-مخالفت-میکنه-و-حتی-برای-درج-در-پرونده-اجازه-نمیده-.-راه-حلی-هست-که-بشه-درخوسات-ها-رو-مستند-سازی-کرد-که-دادیار-یا-بازپرس-قبول-نکرده-و-در-روند-دارسی-و-دادگاه-بهش-استناد-کرد.-مثلا-دبیر-خانه-ای-دادسارا-یا-جای-دیگه-هست-که-بشه-درخواست-داد-اونجا-؟
مثلا-درخواست-تسریع-در-روند-دارسی-و....

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.