×

با سلام و وقت بخیر روز ۲ مهر ۹۷ یک نفر را که نمی شناختم برای چوپانی ا

با سلام و وقت بخیر روز ۲ مهر ۹۷ یک نفر را که نمی شناختم برای چوپانی استخدام کردم. پس از چند ساعت رمز کارت عابر بانکم را یاد گرفت و آن را سرقت کرد. فردی که در آن حوالی کار میکرده سارق را به شهر می برد و پولهای کارت را که ۴۰ میلیون بوده از یک موبایل فروشی موبایل می خرند. با توجه به فیلمی که دوربین موبایل فروشی ضبط کرده در هنگام خرید موبایل هر دو نفر با هم هستند و حتی فاکتور موبایل ها به نام کسی صادر شده که سارق را معاونت کرده و یکی از موبایل ها را هم همانجا کسی برداشته که سارق را معاونت میکنه، البته بعد به دادگاه تحویل داده. سارق که فرار کرد و هیچ نشانی از او نداشتیم اما از کسی که او را معاونت کرده شکایت کردیم که ادعا کرده بود سارق را نمی شناخته و فقط به طمع همان گوشی با او همکاری کرده. حالا این آقا تبریه شده. آیا چنین چیزی امکان دارد؟ اگر این مشارکت در جرم نیست، پس چیست؟ با سپاس

با-سلام-و-وقت-بخیر
روز-۲-مهر-۹۷-یک-نفر-را-که-نمی-شناختم-برای-چوپانی-استخدام-کردم.-پس-از-چند-ساعت-رمز-کارت-عابر-بانکم-را-یاد-گرفت-و-آن-را-سرقت-کرد.-فردی-که-در-آن-حوالی-کار-میکرده-سارق-را-به-شهر-می-برد-و-پولهای-کارت-را-که-۴۰-میلیون-بوده-از-یک-موبایل-فروشی-موبایل-می-خرند.-با-توجه-به-فیلمی-که-دوربین-موبایل-فروشی-ضبط-کرده-در-هنگام-خرید-موبایل-هر-دو-نفر-با-هم-هستند-و-حتی-فاکتور-موبایل-ها-به-نام-کسی-صادر-شده-که-سارق-را-معاونت-کرده-و-یکی-از-موبایل-ها-را-هم-همانجا-کسی-برداشته-که-سارق-را-معاونت-میکنه،-البته-بعد-به-دادگاه-تحویل-داده.-سارق-که-فرار-کرد-و-هیچ-نشانی-از-او-نداشتیم-اما-از-کسی-که-او-را-معاونت-کرده-شکایت-کردیم-که-ادعا-کرده-بود-سارق-را-نمی-شناخته-و-فقط-به-طمع-همان-گوشی-با-او-همکاری-کرده.-حالا-این-آقا-تبریه-شده.-آیا-چنین-چیزی-امکان-دارد؟-اگر-این-مشارکت-در-جرم-نیست،-پس-چیست؟-
با-سپاس

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.