×

باسلام بنده حدود 3سال پیش خودروویی از شخصی(دلال)خریداری نمودم و در قول

باسلام بنده حدود 3سال پیش خودروویی از شخصی(دلال)خریداری نمودم و در قولنامه هم موعد سند زدن مشخص شده و هم وجه التزام اما ایشون اقدام به سند زدن ننمود و بنده در تاریخ تعیین شده در دفترخانه عدم حضور ایشان را گرفته ام با خود صاحب سند هم تماس گرفتم که سند منتقل کن فرمودند دلال اشناشون و ایشون باید بگه تا بیان،بنده چند وقت پیش مطلع شدم که بابت بدهی صاحب سند خودرو بنده نیز جزو اموال ایشان توقیف شده در مرحله اجرا بنده به اون دادگاه مراجعه کردم ورود ثالث اجرایی گفتند نمی شه حتی الزام به تنظیم سند دو طرف روهم مخاطب قرار دادم باز رد شد گفتند باید قرار داد مابین دلال و صاحب سند رو داشته باشی!!! و قاضی رد کرد گفت رابطه قرار دادی نداری شما با صاحب سند بنده برای اینکه فروشنده رو الزام کنم که برای سند زدن اقدام کنه وجه التزام پیگیری کردم و خسارت گرفتم ولی با این حال گفت سند دست من نیست هیچ مدارکی هم به بنده تحویل نداده ...بنده بابت به نام خوردن سند چه اقدامی باید انجام بدهم و اینکه برای استرداد مدارک می تونم دادخواست بدم و درهمون دادخواست درخواست خسارت بابت عدم استفاده از مدارک و توقیف بودن ماشین انجام بدهم؟؟ فروش مال غیر بخواهم بزنم ایا نتیجه داره؟؟ لطفا راهنمایی نمایید

باسلام-بنده-حدود-3سال-پیش-خودروویی-از-شخصی(دلال)خریداری-نمودم-و-در-قولنامه-هم-موعد-سند-زدن-مشخص-شده-و-هم-وجه-التزام-اما-ایشون-اقدام-به-سند-زدن-ننمود-و-بنده-در-تاریخ-تعیین-شده-در-دفترخانه-عدم-حضور-ایشان-را-گرفته-ام--با-خود-صاحب-سند-هم-تماس-گرفتم-که-سند-منتقل-کن-فرمودند-دلال-اشناشون-و-ایشون-باید-بگه-تا-بیان،بنده-چند-وقت-پیش-مطلع-شدم--که-بابت-بدهی-صاحب-سند-خودرو-بنده-نیز-جزو-اموال-ایشان-توقیف-شده-در-مرحله-اجرا-بنده-به-اون-دادگاه-مراجعه-کردم-ورود-ثالث-اجرایی-گفتند-نمی-شه-حتی-الزام-به-تنظیم-سند-دو-طرف-روهم-مخاطب-قرار-دادم-باز-رد-شد-گفتند-باید-قرار-داد-مابین-دلال-و-صاحب-سند-رو-داشته-باشی!!!-و-قاضی-رد-کرد-گفت-رابطه-قرار-دادی-نداری-شما-با-صاحب-سند-
بنده-برای-اینکه-فروشنده-رو-الزام-کنم-که-برای-سند-زدن-اقدام-کنه-وجه-التزام-پیگیری-کردم-و-خسارت-گرفتم-ولی-با-این-حال-گفت-سند-دست-من-نیست-هیچ-مدارکی-هم-به-بنده-تحویل-نداده-...بنده-بابت-به-نام-خوردن-سند-چه-اقدامی-باید-انجام-بدهم-و-اینکه-برای-استرداد-مدارک-می-تونم-دادخواست-بدم-و-درهمون-دادخواست-درخواست-خسارت-بابت-عدم-استفاده-از-مدارک-و-توقیف-بودن-ماشین-انجام-بدهم؟؟-فروش-مال-غیر-بخواهم-بزنم-ایا-نتیجه-داره؟؟-لطفا-راهنمایی-نمایید

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.